فیاضی تشریح کرد:

تأثیر واردات بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس گفت: برنج کیلویی ۶ هزار تومان را از کشاورز خریداری شده است اما در بازار کیلویی ۱۲ هزار تومان بفروش رسیده است .

خانه ملت؛ عبدالوحید فیاضی درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصریح کرد: در زمان برداشت محصول واردات به نوعی جنایت است زیرا ما اگر خواهان بهبود صنعت کشاورزی هستیم باید به جای واردات به صادرات توجه کنیم تا تولید داخلی به نحو ی کارشناسی شده ای افزایش یابد.

نماینده مردم محمود آباد و نور در مجلس با بیان اینکه تأثیر واردات بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار زیاد است، گفت: در زمان برداشت محصول واردات به معنای مقابله با تولید داخلی تمام می شود و این در حالی است که ما شاهد واردات در زمان فصل برداشت در صنعت کشاورزی بوده ایم.

نماینده مردم نور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنجکاران مازندران برنج را کیلویی 6 هزار تومان فروخته اند، تصریح کرد: چرا برنج ازکشاورز 6 هزار تومان خریداری و هم اکنون 12 الی 14 هزار تومان بفروش می رود این امر مفهوم دلالی را به ذهن می رساند بنابراین این جریان به معنای حذف تولید تمام می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، یادآور شد: ما باید موازنه میان تولید و تجارت را رعایت کنیم ما قانونی وضع کردیم که تجارت محصولات کشاورزی در حوزه ای وزارت کشاورزی باشد اما متأسفانه در این راستا اتفاق مناسبی عملیاتی نشده است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، برنج، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج وارداتی، برنج کاران، برنج‎های وارداتی، تجارت برنج، تغییر کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، توزیع برنج، قانون حفظ کاربری اراضی، مازندران، واردات برنج، کاربری اراضی، کشاورزان مازندرانی، کمیسیون آموزش