عزیزی مطرح کرد:

عزم دولت برای بستن راه های فرارمالیاتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی قصد دارد مالیات های معوق را وصول و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند.

خانه ملت؛ قاسم عزیزی درباره تأمین بخشی از درآمدهای کشور از طریق اخذ مالیات گفت: در اقتصاد توجه به اصل رقابت پذیری در رونق تولید نقش قابل توجهی دارد.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ارائه معافیت ها و تخفیفات مالیاتی باید یکسان باشد بنابراین باید همه صورت های مالی خود را به سازمان های امور مالیاتی ارائه دهند.

راهکار دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود:براساس اخبار، ولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی قصد ندارد نرخ های مالیاتی را در سال جاری افزایش دهد.

عزیزی در رابطه با راهکارهای دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی گفت: دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی قصد دارد مالیات های معوقه را وصول و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وجود شفافیت در اقتصاد از راهکارهای توسعه یک کشور است که باید پیگیری شود./

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، استفاده حداکثری از توان تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، انحراف نقدینگی از بخش تولید، فرار مالیاتی، فرارهای مالیاتی