خبر

مسیر شما: اخبار افزایش تولیدات دانش بنیان گامی به سوی خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک
افزایش تولیدات دانش بنیان گامی به سوی خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک

منتخب مردم گرگان و آق آقلا در مجلس دهم معتقد است در شرایط پسابرجام می توان با مدیریت مالی صحیح و حمایت از بخش خصوصی باعث توسعه همه جانبه در کشور شد.

خانه ملت؛ نورمحمد تربتی‌نژاد با اشاره به اولویت هایی که مجلس دهم باید مد نظر قرار دهد، گفت: مسائل معیشتی و حل معضل بیکاری باید جزء اولویت های تمام کمیسیون های تخصصی مجلس دهم و نمایندگان باشد و بعد از آن مبارزه با فساد مالی و اداری است که برای آن برنامه ها و راهکارهایی وجود دارد و صرفاً نیاز به یک همت همه جانبه است.

اکنون باید به فکر توسعه دانشگاه های نسل سوم باشیم

منتخب مردم گرگان و آق‌آقلا درمجلس دهم در ادامه با بیان تمایل خود به حضور در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای مجلس آتی، به اولویت های این حوزه اشاره و اظهارکرد: معتقدم برای پیشرفت در حوزه کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک باید به سمت تولیدات دانش بنیان برویم تا بتوانیم با همتایان خود در جهان رقابت کرده و ضمن خودکفایی صادرات را نیز افزایش دهیم.

وی همچنین درخصوص اهمیت رابطه علم و صنعت، خاطرنشان کرد: بعد از دانشگاه های نسل اول (آموزش محور) و نسل دوم (پژوهش محور) اکنون باید به فکر توسعه دانشگاه های نسل سوم که کارآفرین هستند،باشیم.

تربتی‎‌نژاد ادامه داد: توسعه دانشگاه‌های کارآفرین می تواند اقتصادی و مشتری مدار باشد که ارتباط با خارج را رقم زده و در نهایت منجر به جذب سرمایه گذارهای خارجی می شود و حاصل آن تولید ثروت از علم خواهد بود.

منتخب مردم گرگان و آق‌آقلا در مجلس دهم در پایان به ظرفیت های ایجاد شده در شرایط پسابرجام اشاره کرد و یادآور شد: مدیریت مالی صحیح، حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی در چارچوب مشخص از ظرفیت هایی است که می توان در شرایط پسابرجام از آنها بهره برد./

نظر شما