زمانیان دهکردی:

وجود رانت های اقتصادی نتیجه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه اقتصاد کشور را با بیماری های بسیاری مواجه کرده است، گفت: با روش فعلی پرداخت یارانه ها و چند قیمتی شدن نرخ ها رانت و مفاسد اقتصادی بسیاری را شاهد هستیم.

خانه ملت؛ سیدسعید زمانیان دهکردی با تأکید برضرورت اصلاح مسیرهدفمندی یارانه ها، گفت: پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه اقتصاد کشور را با بیماری های بسیاری از جمله رکود و تورم مواجه کرده است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ایرادات وارده به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از گذشته تا کنون منجر به تخریب و وارد آمدن خسارت های بی شمار به بدنه زیرساخت های کشور شده است، تصریح کرد: منابعی که اکنون صرف پرداخت نقدی می شود؛ در صورت اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها باید صرف عمران و آبادانی کشور می شد.

پرداخت یارانه به شیوه کنونی شالوده اقتصاد کشور را درهم آمیخته است

وی با تأکید بر اینکه پرداخت های نقدی در غالب یارانه تورم را بیش از پیش کرده است، افزود: در هیچ کشوری هدفمندی یارانه ها اشاره به پرداخت نقدی به اقشار مرفه جامعه ندارد.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه راه نجات کشور منهای درآمدهای مالیاتی، گمرک، نفت و سایر درآمدها باید به صورت هدفمند تنها به اقشار آسیب پذیر جامعه به میزان مشخص تزریق شود، گفت: پرداخت یارانه به شیوه کنونی شالوده کشور را در هم آمیخته و مشکلات بسیاری را برای مردم به ارمغان آورده است.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر 8 میلیون بیکار در کشور داریم، افزود: حال دولت هرچه به پرداخت یارانه نیز اقدام کنند، کفاف هزینه های خانوار را با بیکاری نخواهد داد از این رو دولت باید اصلاح مسیر هدفمندی را با توجه به واحدهای تولیدی و احیای آن ها در دستور کار داشته باشد.

ادامه سیاست های غلط در راستای هدفمندی یارانه ها بسیاری از مشاغل را دچار وقفه کرده است

زمانیان دهکردی ادامه داد: معطل شدن حرکت چرخه اقتصادی کشور در نتیجه ادامه سیاست های غلط در راستای هدفمندی یارانه ها بسیاری از مشاغل را دچار وقفه کرده است.

وی با بیان اینکه با اجرای هدفمندی یارانه ها هدف این قانون درخصوص واقعی شدن قیمت ها صورت نگرفته است، افزود: با روش فعلی پرداخت یارانه ها و چند قیمتی شدن نرخ ها رانت های بسیاری را شاهد هستیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تأکید مجلس بر ضرورت پایبندی دولت به قانون در خصوص اجرای صحیح قانون هدفمندی و حذف دهک های پردرآمد خبرداد و گفت: در صورت اهمال دولت در اجرای این قانون برخورد جدی از سوی مجلس را شاهد خواهد بود./

برچسب ها

آسیب شناسی صنعت نفت ایران، اخبار برگزیده، اختصاص یارانه، اقتصاد نفتی، اقشار آسیب پذیر، امور گمرگی، ایجاد و یا کنترل تورم، بخش عمران، تعرفه گمرکی، تورم، تورم زا، توزیع یارانه ها، توسعه و عمران، رانت، رانت خواری، رکود تورمی، سازمان امور مالیاتی، قانون هدفمندی یارانه ها، معضل بیکاری کشور، واحدهای تولیدی، کمیسیون برنامه، کمیسیون برنامه و بودجه، گمرکی