دهقان قرائت کرد:

تأکید بر لزوم توجه به حقوق دامداران و تولیدکنندگان شیر

عضو هیأت رئیسه مجلس تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

خانه ملت؛ محمد دهقان در نشست علنی امروز (سه شنبه 21 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

سالک نماینده اصفهان به رییس جمهور در خصوص رسیدگی فوری برای رفع موانع تولید شیر و نجات دامداران و کشاورزان به ویژه در اصفهان از طریق حفظ موقعیت دامداران و تولیدکنندگان شیر تذکر داد.

سقایی نماینده نی ریز و استهبان به وزیر کشور در خصوص علت دخالت سرپرست فرمانداری فسا در انتقال آب از چاه های آهکی حوزه استهبان و ایجاد تنش در در شرایط کنونی کشور و عدم مدیریت در جداسازی آب فضای سبز و آب شرب که هزینه بالایی برای دولت دارد، تذکر داد.

رجایی باغ سیایی نماینده گناباد و بجستان به وزیرجهادکشاورزی و صنعت در خصوص توجه به دامداران و زمینه سازی برای جلوگیری از ورشکستگی آنان و در نتیجه کاهش شدید تولید تذکر داد.

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارائه جایگزین مناسب معیشتی به کشاورزان، اراضی کشاورزی، استمهال وام کشاورزان، دامدار، دامداران، دامداری، دامداری و کشاورزی، کشاورزان