مصری در تشریح نشست امروز هیأت رئیسه مجلس:

احتمال بررسی برنامه ششم در مجلس دهم

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: لایحه برنامه ششم توسعه و طرح بانکداری بدون ربا در دستورکار صحن مجلس قرار می گیرد.

خانه ملت؛ عبدالرضا مصری در تشریح نشست امروز (سه شنبه 21 اردیبهشت ماه) هیأت رئیسه مجلس، گفت: در نشست امروز آخرین وضعیت لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد که این لایحه در دستور کار بررسی در صحن علنی مجلس قرار گیرد، اما با توجه به اینکه چندین دستور کار مربوطه به طرح ها و لوایح اعاده شده از سوی شورای نگهبان در دستور کار قرار دارد، از این رو به احتمال زیاد برای بررسی این لایحه فرصت وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین درباره طرح بانک داری بدون ربا، در نشست امروز هیأت رئیسه مجلس تصمیم گیری شد که براساس آیین نامه داخلی مجلس بعد از تصویب کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح مذکور برای دریافت نظر نمایندگان مجلس به صحن علنی ارجاع داده شود.

وی افزود: بررسی طرح تشکیل سازمان مفاسد اقتصادی یکی دیگر از دستور کارهای نشست امروز هیأت رئیسه مجلس بود، که بخشی از مسائل مرتبط با آن مورد رسیدگی قرار گرفت و مابقی در جلسات آتی تعیین تکلیف می شود، همچنین موضوع تغییر دستور برای بررسی طرح تشکیل سازمان اتکا بررسی و در نهایت مقرر شد که این طرح در دستور کار بررسی در صحن علنی مجلس قرار گیرد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، ادامه داد: همچنین در جلسه امروز این هیأت درباره لایحه تشکیل مناطق آزاد بحث و مصوب شد که اگر در صحن علنی، نمایندگان با تغییر دستور و اولویت قرار گرفتن این لایحه موافقت کردند، این لایحه در دستور کار صحن قرار گیرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بدون ربا، بررسی ضرورت ها و رویکردهای پیشنهادی برنامه ششم توسعه، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، طرح عملیات بانکی بدون ربا، عدم انطباق عملیات ارزی بانک ها بر بانکداری بدون ربا، قانون بانکداری بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران