نکو مطرح کرد:

نقش مهم دیپلماسی در مبارزه با پولشویی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم مقابله جدی با پولشویی از طریق بانک ها،صرافی ها و سازمان امور مالیاتی گفت: دیوان محاسبات اقدامات داخلی در این رابطه را با اقدامات بین المللی هماهنگ کرده که در مبارزه با پولشویی تاثیر گذار است.

خانه ملت؛ ابراهیم نکو  با تأکید برلزوم مبارزه جدی با پولشویی گفت: مبارزه با جرم پولشویی مشروط به هماهنگی بیشتر دستگاه ها است و در حال حاضر که یکی از اولویت های اصلی کشور توسعه اقتصاد است، باید با پولشویی مقابله جدی شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: پول هایی که منشاء غیرقانونی دارند و از راه هایی مانند قاچاق به دست می آیند و تلاش می شود با دریافت ها و پرداخت ها به اصطلاح تطهیر و موجه شوند، پولشویی نامیده می شود.

نکو افزود: اگر درآمدهای حاصل از راههای غیرقانونی مانند تجارت مواد مخدر و قاچاق با پدیده پولشویی و با شگردهای خاص به نوعی قانونی شوند به اقتصاد کشور ضربه جدی وارد می کنند،بنابراین باید بانک ها به منابع پول های که وارد بانک می شوند دقت کنند.

صرافان می توانند سد محکمی در برابر پولشویان باشند

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: نقش صرافی ها نیز در مبازه با پولشویی مهم است و باید تدابیری اتخاذ کنند تا از واسطه گری ناخواسته در تطهیر پول های کثیف جلوگیری کنند.

وی ادامه داد:دیوان محاسبات کل کشور درمبارزه با پولشویی اقدامات خوبی را انجام داده و اقدامات داخلی دراین رابطه را با اقدامات بین‌المللی هماهنگ کرده که در مبارزه با پولشویی تأثیرگذار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سازمان امور مالیاتی علاوه بر بانک ها می تواند در شناسایی دقیق منشاء بسیاری از درآمدها نقش داشته باشد و درصورت کشف درآمدها از راههای غیرقانونی با گزارش این درآمدها زمینه مقابله جدی با پولشویی را فراهم کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تحصیل مال نامشروع و یا پولشویی، رئیس سازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی، صرافان، صرافی ها، پولشویی، کمیسیون اقتصادی مجلس