اسفنانی خبر داد:

موافقت مجلس با افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با قاچاق

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی در مجلس از تصویب کاهش عناوین مجرمانه برای افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با قاچاق در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه خبر داد.

خانه‌ملت؛ محمدعلی اسفنانی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص ضرورت افزایش صلاحیت‌های تعزیرات برای مقابله با قاچاق، گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاداتی برای افزایش صلاحیت سازمان تعزیات حکومتی مطرح و در کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیز به تصویب رسید.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، در تشریح مصوبه مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با قاچاق، تصریح کرد: پیشنهادی مبنی بر جرم‌زدایی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم مطرح شد تا عناوینی که خیلی مجرمانه نیستند جرم‌زدایی شده و به صلاحیت تعزیرات اضافه شود بدین صورت که با کاهش عناوین مجرمانه بتوان آنها را در سازمان‌هایی چون تعزیرات حکومتی رسیدگی کرد.

وی با یادآوری اینکه کاهش عناوین مجرمانه و افزودن آن به صلاحیت تعزیرات مستلزم مصوبه قانونی است، گفت: در صورت تصویب نهایی، دستگاه قضایی یا دولت مکلف می‌شوند که برخی عناوین مجرمانه را حذف یا درجه جرم را کاهش و آن را به تخلف تبدیل کنند زیرا عناوین مجرمانه به طور مصداقی در برنامه ششم توسعه ذکر نمی‌شود.

اسفنانی با یادآوری انتقاد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص عدم حضور یگان ویژه در این سازمان با وجود ضرورت قانونی، گفت: نیروی انتظامی به دلیل مشکلات مالی نمی‌تواند یگان ویژه در سازمان تعزیرات حکومتی مستقر کند از این رو افزایش صلاحیت‌های تعزیرات ضروری و موثر واقع خواهد شد.

وی افزود: در حقیقت اگر قرار باشد سازمانی در کشور تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت کرده و موظف به برخورد با قاچاق و تقلب باشد بهتر است صلاحیت قانونی قابل توجهی به آن داده شود، البته باید صلاحیت سازمان‌های موازی با این سازمان نیز به نوعی حذف شود تا سازمان تعزیرات حکومتی به طور کامل انجام وظیفه کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: در صورت افزایش نیافتن صلاحیت‌های سازمان تعیزرات حکومتی و همچنین حذف نشدن صلاحیت سازمان‌های موازی با سازمان تعزیرات حکومتی به خصوص در حوزه مبارزه با قاچاق برخوردها موفقیت آمیز نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون تلفیق برنامه در خصوص جرم زدایی صرفا برای افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی مطرح و تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن انتقاد از عدم استقرار یگان ویژه در سازمان تعزیرات حکومتی، افزایش صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی را منوط به مصوبه قانونی مجلس دانست./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تعزیرات