عاشوری قلعه رودخانی تأکید کرد:

کشت فراسرزمینی پس از استفاده از ظرفیت داخلی عملیاتی شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ برگ سبز چای باید هرچه سریعتر اعلام شود، گفت: اولویت کشت، کاشت در اراضی داخلی است بنابراین کشت فراسرزمینی پس از استفاده از ظرفیت داخلی عملیاتی شود.

خانه ملت؛ ناصرعاشوری قلعه رودخانی درباره کشت فرا سرزمینی، گفت: برخی مواقع در کشت فرا سرزمینی می توانیم از منابع دیگر کشورها استفاده بهینه کنیم و این درحالی است که هزینه تولید محصول در کشت فراسرزمینی باید پایین تر از هزینه تولید داخلی تمام شود؛اما بر طبق توسعه تولید داخلی ما باید درگام نخست مزیت های اقتصاد کشاورزی را در داخل مهیا کنیم.

تولید داخلی باید به کشت فراسرزمینی ارجح باشد

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در راستای عملیاتی کردن شعار اقتصاد مقاومتی باید از اراضی بایر در راستای افزایش تولیدات کشاورزی استفاده بهینه کنیم،تصریح کرد:تولید داخلی باید ارجح به کشت فراسرزمینی باشد.

وی همچون درباره وضعیت چایکاران اعلام کرد: خوشبختانه طلب چایکاران پرداخت شده اما،نرخ برگ سبز چای هنوز اعلام نشده است، بنابراین چایکاران براین اساس بسیار نگران هستند.

عاشوری قلعه رودخانی افزود: هرساله نرخ برگ سبز چای در فروردین و اردیبهشت ماه تعیین می شود و از همین رو چایکاران انتظار دارند شورای اقتصاد نرخ برگ سبز چای را سریع تر اعلام کند.

عضوکمسییون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تعیین سریع تر نرخ برگ سبز برای کشاورز دلگرمی ایجاد می کند، یادآور شد: چایکاران علی الاحساب محصول را تحویل می دهند،زیرا محصول برداشت شده است اما نرخ برگ سبز چای هنوز مشخص نشده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تولید چای، فراسرزمینی، کمیسیون اقتصادی