با موافقت نمایندگان و جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و گازی ۲۰ درصد تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، مقرر کردند که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز طبیعی در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد باشد.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 95 کل کشور، جهت تأمین نظر آن شورا با اصلاحات بند (ب) تبصره 1 این لایحه با 172رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز طبیعی 20 درصد تعیین شده است.

در بند (ب) تبصره یک اصلاحی ماده واحده این لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 20 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

بر این اساس، سهم این صندوق از صادرات فرآورده های نفتی براساس سازوکار ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام می شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعتبارات سالانه صندوق توسعه، بودجه 95 کل کشور، تسهیلات صندوق توسعه ملی، حساب صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه، صندوق توسعه ملی، منابع سالانه صندوق توسعه ملی، منابع صندوق توسعه ملی