ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی نظام اداری در مجلس

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی نظام اداری در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که نظام اداری در هر کشور به دلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است افزود: برخورداری از یک نظام اداری منسجم ، کارآمد، شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران در هر جامعه ای محسوب می شود.

در همین چارچوب ساختار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی از جمله مباحثی است که باید مورد توجه جدید قرار گیرد. در حال حاضر مباحث مربوط به نظام اداری کشور با این حجم و گستره و اهمیت توسط کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. این در حالی است که از سال 1343 و تا پیش از سال 1379 رسیدگی به موضوعات نظام اداری در کمیسیونی تخصصی تحت عنوان «کمیسیون اداری و استخدامی کشور» صورت می پذیرفت و از این سال به بعد کمیسیون اداری و استخدامی منحل و وظایف آن به کمیسیون اجتماعی محول گردید.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بررسی عناصر دو حوزه نظام اداری و امور اجتماعی نشان می دهد که موضوعات ارجاعی به این کمیسیون دارای تفاوت های قابل توجهی با یکدیگرند و به دلیل وجوه افتراقی که بین این دو حوزه وجود دارد، شرایطی به وجود آمده که موضوعات نظام اداری از اهمیت و توجهی که نیازمند آن است برخوردار نباشد. محور اصلی فعالیت کمیسیون اجتماعی، همواره موضوعات مرتبط با کار و رفاه و حمایت های اجتماعی بوده و موضوعات حوزه نظام اداری موضوعاتی فرعی و کم اهمیت تر تلقی شده اند. در حالی که نظام اداری از جمله حوزه های بسیار حساس و کلیدی کشور به شمار می رود و به علت آنکه بر سایر حوزه های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور سیطره دارد، موضوعات مرتبط با این حوزه باید با حساسیت و ظرافت مضاعف مورد بحث و بررسی قرار گیرند. بر این اساس قوانین و مقررات مرتبط با نظام اداری کشور نیز باید با پشتوانه مطالعات کارشناسی و دقت عمل بسیار بالا تدوین شوند.

همچنین بررسی ساختار مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف نیز نشان می دهد در اکثر کشورها موضوعات حوزه نظام اداری در کمیسیون و یا دلگاسیون مستقلی مورد بررسی قرار می گیرند. با توجه به اینکه ساختار اکثر کمیسیون های مجالس قانونگذاری بر اساس موضوعاتی که در سطح کلان دغدغه های اصلی کشور محسوب می شوند، طراحی شده است، این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه موضوعات نظام اداری در ساختار مجالس قانونگذاری سایر کشورهاست.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، تاکید مرکز پژوهش ها بر ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی نظام اداری در مجلس شورای اسلامی، موضوعات حوزه نظام اداری، موضوعات مرتبط با کار و رفاه و حمایت های اجتماعی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اداری و استخدامی کشور