ندیمی:

قاچاق و توزیع نامناسب چایکاران ایرانی را متضرر کرد

عضوکمیسیون اقتصادی با بیان اینکه قاچاق،چایکاران ایرانی را متضرر کرده است، گفت: توزیع و قیمت نامناسب عاملی برای عدم توسعه چای ناب ایرانی است.

خانه ملت؛ ابوذر ندیمی درباره قاچاق چای خارجی به کشور ،گفت:واردات چای خارجی برای وارد کنننده توجیه ارزی دارد،اما متاسفانه چایکاران ایرانی راکه با زحمت فراوان به کاشت،داشت و برداشت محصول می پردازد را دچار مشکلات عدیده ای می کند.

نظام توزیع چای را منسجم تر کنیم/ چای ایرانی بدون اسانس تولید می شود

نماینده مردم سیاهکل درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چای خارجی جزو اقلام اولیه قاچاق است،گفت:چای خارجی در ایران بطورعمده برگرفته از اسانس صنعتی هستند،اما چای ایرانی بدون اسانس تولید می شود،بنابراین محصول چای باید با کیفیت طبیعی تولید و توزیع شود تا مصرف کننده چای بدون اسانس صنعتی این محصول مهم را مصرف کند.

وی ادامه داد:ما اگر خواستار ایجاد بازار بهینه برای چای ایرانی هستیم باید درگام نخست نظام توزیع چای را منسجم تر کنیم تا محصول ایرانی با برنداختصاصی توزیع شود و این در حالی است که زمانی که مصرف کننده تفاوت چای بدون اسانس و طبیعی را بداند،هیچگاه محصول اسانسی را بر محصول طبیعی ترجیع نمی دهد.

عضو کمسییون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قاچاق چای خارجی چایکاران ایرانی را متضرر کرده است،یادآور شد:بطورمسلم چای های خارجی دارای اسانس صنعتی هستند و به همین علت باید مزایایی چای بدون اسانس برای مشتریان اطلاع رسانی شود تا مشتری از عوارض اسانس در چای خارجی مطلع شود.

برچسب ها

اخبار برگزیده