گروسی تاکیدکرد:

تحقق اقتصاد مقاومتی با حرکت کشور بر مدار تولید

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی با حرکت کشور بر مدار تولید ممکن می شود، گفت: هدایت تولیدات داخلی به سمت و سوی استفاده از اقتصاد دانش بنیان می تواند کشور را متحول کند.

خانه ملت؛ حسین گروسی  با انتقاد از واردات بی رویه به کشور،گفت: بسیاری از صنایع در کشور ما در نتیجه واردات و کاهش تمایل مردم به مصرف کالای ایرانی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ظرفیت های نسبی کشور توان رقابت پذیری با کشورهای خارجی را دارد، افزود: مقابله با کالای وارداتی و قاچاق برای افزایش توان رقابتی کالای ایرانی ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس نهم،با تاکید بر اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی با حرکت کشور بر مدار تولید ممکن می شود، تصریح کرد: در حال حاضر بازار داخلی سرریز از کالاهای وارداتی بوده که این مهم اقتصاد کشور را با رکودی بی سابقه درگیر کرده است.

محور توسعه و تولید در کشورها نیروی انسانی متخصص است

وی با بیان اینکه محور توسعه و تولید در کشورها نیروی انسانی متخصص است، گفت: نیروی انسانی متخصص در کشور ما به وفور دیده می شود که این موضوع می تواند در صورت به کارگیری صحیح در بحث تولید و صنعت بساط رشد و توسعه را برای اقتصاد ما رقم بزند.

این نماینده مردم در مجلس نهم،با تاکید براینکه هدایت تولیدات داخلی به سمت و سوی استفاده از اقتصاد دانش بنیان می تواند کشور را متحول کند، افزود: اقتصاد ما این روزها درگیرودار رکود و برخی سیاست های نادرست اقتصادی گرفتار شده است.

گروسی با بیان اینکه احیای اقتصاد با تولید ملی فرصتی استثنایی است،تصریح کرد: تولیدمحور شدن اقتصاد کشور حجم کالای وارداتی را کاهش داده و به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هدایت سرمایه ها به سمت و سوی تولید به رونق ارزآوری برای کشور در نتیجه صادرات کمک خواهد کرد.

برچسب ها

اخبار برگزیده