نادری انتقاد کرد:

دشواری بوروکراسی اداری درصادرات مناطق مرزی

نماینده مردم پاوه،جوانرود و روانسر در مجلس شورای اسلامی گفت: دشواری در بورکراسی اداری، ضعف مدیریتی و نقش چند سازمان از عوامل کُندی در روند صادرات کشور در سال های گذشته بوده است، که باید این روند اصلاح شود.

خانه ملت؛ شهاب نادری با تأکید برلزوم توسعه صادرات کشور،گفت: با توجه به اینکه موقعیت جمهوری اسلامی ایران به نحوی است که با تعداد زیادی از کشورها همسایه است؛بنابراین باید از این ظرفیت برای توسعه صادرات استفاده شود.

نماینده مردم پاوه، جوانرود و روانسر درمجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد:هر منطقه مرزی ظرفیت های خوبی از لحاظ صنعت و کشاروزی دارد که با اتخاذ تدابیر می توان کالاهای تولیدی در مناطق مرزی را صادر کرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود: بطورمثال اگر صنایع بسته بندی در برخی مناطق مرزی ایجاد شود،می توان محصولات کشاورزی را با سرعت بالایی صادر کرد تا علاوه بر کسب درآمد ارزی،اشتغال زایی برای مرزنشینان ایجاد کرد.

عوامل ضعف در صادرات مناطق مرزی

نادری ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی از ضروریات است که باید در دستور کار قرار گیرد و در این رابطه باید کار کارشناسی انجام شود.

وی گفت: دشواری در بوروکراسی اداری، ضعف مدیریتی و نقش چند سازمان درخصوص روند صادرات از عوامل کُندی در روند صادرات کشور در سال های گذشته بوده است که باید این روند اصلاح شود بطور مثال برای صادرات محصولی مانند هنداونه، باید چند سازمان نظر بدهد.

نماینده مردم پاوه،جوانرود و روانسر در مجلس شورای اسلامی افزود: باید مدیریت واحدی در رابطه با بخش صادرات وجود داشته باشد وهماهنگی هایی برای موضوع صادرات باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده