زارع مطرح کرد:

تأسیس شعب بانک های خارجی زمینه ساز جذب سرمایه گذار

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن تأسیس شعب بانک های خارجی در کشور گفت: باید دیپلماسی اقتصادی کشور به نحوی باشد که بانک های خارجی تسهیلات بانکی در اختیار بخش تولید قرار دهند و با انجام این مهم بخشی از نیاز مالی بخش تولید فراهم شود.

خانه ملت؛ رحیم زارع در خصوص حضور بانک های خارجی در کشور گفت: رقابت در دنیای اقتصاد یک موضوع قابل توجه است که باعث ارتقاء فعالیت های اقتصادی کشور می شود.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نحویی است که امکان حضور شعب بانک های خارجی را در کشور تسهیل می کند.

حضور بانک های خارجی در کشور مشروط به رعایت قوانین بانکداری اسلامی

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: باید توجه داشت حضور بانک های خارجی در کشور باید به نحویی باشد که فعالیت این بانک ها براساس قوانین اسلامی انجام شود.

زارع ادامه داد: باید دیپلماسی اقتصادی کشور به نحویی باشد که بانک های خارجی تسهیلات بانکی در اختیار بخش تولید قرار دهند و با انجام این مهم بخشی از نیاز مالی بخش تولید فراهم شود.

وی گفت: از فرصت حضور بانک های خارجی در کشور می توان در جهت ایجاد رقابت استفاده کرد تا با انجام این مهم، بانک های داخلی نیز در جهت ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر اقدام کنند.

زارع افزود: تعداد خدمات ارائه شده از سوی بانک های خارجی به مشتریان بالا است و در این رابطه بانک ها داخلی نیز می توانند به این موضوع توجه کنند.

این نماینده مردم در دوره دهم مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به اینکه اقتصاد کشور در فضای پسابرجام قرار دارد بنابراین از هر فرصتی البته با رعایت ملاحظات قانونی باید استفاده کرد تا زمینه جذب سرمایه گذار خارجی و رونق اقتصادی فراهم شود./

برچسب ها

آسیب شناسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، اخبار برگزیده، بانک های خارجی، تسهیلات بانکها، تسهیلات بانکی، تسهیلات بانکی قرض الحسنه