یوسفیان ملا تأکید کرد:

میزان واردات برنج بیش از نیاز مصرف کشور است

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس با بیان اینکه واردات بی ر ویه برنج بیداد میکند، گفت: برای مناسب شدن نرخ برنج ایرانی دولت باید یارانه تزریق کند ما تنها ۵۰۰ هزار تن کسری تولید برنج داریم اما چرا باید در فصل برداشت برنج واردات داشته باشیم.

 خانه ملت؛ عزت الله یوسفیان ملا درباره واردات بی رویه برنج به کشور، تصریح کرد: باید سه ماه بعد از برداشت برنج واردات برنج رقم بخورد نه اینکه هنوز برداشت برنج آغاز نشده است شاهد واردات برنج باشیم و این در حالی است که دولت باید برای پر کردن کسری تولید برنج پس از سه ماه باید برای تعادل بازار وارد عمل شود .

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیاز مصرفی کشور به برنج در حدود 2 میلیون و پانصد هزار تن است، تصریح کرد: ما با تولید 2 میلیون تن تولید برنج در کشور تنها 500 هزارتن کسری داریم و این در حالی است که تغییر کاربری کشاورزی نتیجه این گونه واردات های بی رویه است.

وی ادامه داد: سقفی بر واردات برنج تعیین نمی شود به همین علت متأسفانه شاهد واردات بی رویه این محصول استراتژیک هستیم بنابراین باید دولت در زمینه به تعادل رساندن نرخ برنج اقدامات کارآمدی انجام دهد .

یوسفیان ملا، افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید جلوی واردت بی رویه را بگیرد و این در حالی است که اگر اجازه دهند کشاورز به جای کشت خانه سازی کند قبول میکند زیرا خانه سازی برای کشاورز نسبت به کشت با صرفه ترخواهد بود.

نماینده مردم لاریجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای فرار از کشت است، ادامه داد: مرکز تحقیقات کشاورز ی نیز متأسفانه کمکی به کشاورز برای مساعد شدن شرایط تولید نمی کند ./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنج، برنج وارداتی، برنج کاران، برنج‎های وارداتی، تجارت برنج، توزیع برنج، تولید برنج، جهاد کشاورزی، جهادکشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی، قیمت برنج، قیمت تضمینی خرید برنج، واردات برنج