شاعری:

ضرورت جلوگیری از تغییرکاربری اراضی کشاورزی در شمال کشور

نماینده بهشهر، نکا، گلوگاه در مجلس با بیان اینکه نباید در زمان برداشت و توزیع برنج شاهد واردات بر نج باشیم،گفت:جلوگیری از تغییرکاربری اراضی کشاورزی در شمال کشور با حمایت از کشاورز عملیاتی می شود.

خانه ملت؛ علی محمد شاعری درباره واردات برنج در فصل برداشت و توزیع برنج، خاطرنشان کرد: برای حمایت از برنج کار ایرانی نباید اجازه دهیم زمان برداشت و توزیع برنج شاهد واردات باشیم و این درحالی است که در فصل تابستان و پاییز فصل توزیع و برداشت برنج داخلی است و بنابراین برای جلوگیری از ضربه به اقتصاد تولید داخلی نباید در این مقاطع واردات انجام شود.

نماینده مردم بهشهر، نکا، گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای افزایش درآمد برنج کاران ما باید با یک تنظیم صحیح میان عرضه و تقاضا به نوعی توازنی برقرار کنیم تا تولید کننده متضرر نشوند، تصریح کرد: انگیزه برنج کار برای کشت زمانی افزایش می اید که در زمینه تولید وتوزیع محصول متضرر نشوند .

شاعری، ادامه داد: امروزه برخی از مصاحبه که توسط برخی از مسئولین وقت منتشر می شود نگران کننده است و از همین رو بنده از وزیر کشاورزی تقاضا دارم از هر نوع واردات و توزیع وارداتی در زمان برداشت و عرضه برنج داخلی جلوگیری کند تا برنج کار این قشر زحمتکش متضرر نشوند.

نماینده مردم نکا در مجلس، یادآورشد: با توجه به هزینه بالایی تولید برنج بدیهی است که ما باید به طریقی بازار را مدیریت کنیم که بازار برنج به نفع تولید کننده و کشاورز باشد و این تقاضای تمام نمایندگان شمال کشور و استانهای است که محصول برنج را تولید می کنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش تولید داخل، برنج، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج وارداتی، تجارت برنج، تغییر کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، توزیع برنج، تولید برنج، تولید داخلی، قیمت تضمینی خرید برنج