الماسی خبر داد:

تشکیل فراکسیون جوانان، مرز نشینان، ورزش و کار و کارگر در مجلس

نماینده مردم دیر و کنگان در پارلمان دهم از تشکیل فراکسیون کا ر و کارگر، جوانان، مرز نشینان و ورزش در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

خانه ملت؛ سکینه الماسی نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی از تشکیل فراکسیون جوانان با 32 عضو خبر داد.

وی با بیان اینکه اعضای این فراکسیون نمایندگانی با کمتر از چهل‌ سال سن هستند، افزود: تاکنون این فراکسیون یک جلسه داشته است.

به گزارش تسنیم؛ نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس با بیان اینکه فراکسیونهای ورزش با 13، مرزنشینان با 16 و کار و کارگر نیز در پارلمان دهم تشکیل شده است، تصریح کرد: این فراکسیونها در مرحله نام‌نویسی است و تاکنون اساسنامه و نقشه فراکسیونها کاملاً مشخص نشده است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، فراکسیون جوانان