هیئت رییسه فراکسیون ورزش انتخاب شدند

اعضای هیئت رییسه فراکسیون ورزش مجلس دهم مشخص شدند که بر این اساس، تابش، رئیس و یوسف نژاد و دلخوش، نواب اول و دوم شدند.

خانه ملت؛ اولین نشست فراکسیون ورزش در مجلس دهم شورای اسلامی با حضور اعضای این فراکسیون تشکیل شد.

پس از برگزاری انتخابات هیئت رییسه، محمدرضا تابش، علی اصغر یوسف نژاد و سید کاظم دلخوش اباتری به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

بر این اساس، محمد عزیزی و یوناتن بت کلیا نیز به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند و سید فرید موسوی نیز سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس دهم شورای اسلامی شد.

زهرا سعیدی مبارکه، جبار کوچکی نژاد و همایون یوسفی نیز از جمله اعضای فراکسیون ورزش مجلس دهم هستند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، فراکسیون ورزش