توسط مرکز پژوهش های مجلس:

کتاب «کانون های تفکر جهان» منتشر شد

کتاب «کانون های تفکر جهان» توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: کانون‌های تفکر به مراکز سیاست‌پژوهی مستقل برای انجام پروژه‌های مطالعاتی بزرگ و حل مسائل مختلف در حوزه سیاست‌های بنیادین و عرصه علم و فناوری گفته می‌شود. این کانون‌ها با راهبرد جمع اندیشانه بر روی موضوع و مسئله خاص متمرکز می‌شوند. هدف این کانون‌ها مواجه شدن با موضوعاتی فکر برانگیز است که فراتر از توانایی و ظرفیت کارشناسان عمومی است. وظایف اصلی کانون‌های تفکر معطوف به تولید ایده و متعاقب آن به وجود آوردن دانش و در نتیجه ایجاد فناوری است. با این نگاه چرخش ایده، علم و فناوری در کانون‌های تفکر صورت می‌گیرد و موجب تغییرات و تحولات سریع در کشور می‌شود که به نمونه‌هایی از آن در کتاب حاضر اشاره شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود دو سال پیش مطالعه کانون‌های تفکر جهان را با تاسیس «میز کانون تفکر» در دستور کار قرار داده که با وظایفی مشخص، اقدام به پژوهش‌های اولیه درباره کانون‌های تفکر کرده و برای تحقق این امر سیاست‌های اولیه‌ای را طراحی نموده است.

بنابراین گزارش، کتاب حاضر در قالب 13 فصل تحت عناوین، کانون‌های تفکر، کانون‌های تفکر آمریکا، آشنایی با بنیاد رند، بنیان رند و سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا، جریان‌شناسی نومحافظه کاران، کانون‌های تفکر چین، کانون‌های تفکر روسیه، کانون‌های تفکر ژاپن (نیرا یک تجربه شرقی)، کانون‌های تفکر آلمان، کانون‌های تفکر بریتانیا، کانون‌های تفکر هند، کانون‌های تفکر پاکستان و کانون‌های تفکر و برنامه جوامع مدنی، تدوین شده است.

کتاب «کانون‌های تفکر جهان» در 712 صفحه منتشر و 450 هزار ریال قیمت‌گذاری شده است. 

برچسب ها

اخبار ویژه، انتشار کتاب