افضلی تاکید کرد:

خرید تضمینی دام عشایری در دستورکار قرار گیرد

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس با بیان اینکه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای دامداران و مرغداران عملیاتی شود،گفت:خرید تضمینی دام مازاد عشایر باید در دستور کار قرار گیرد.

خانه ملت؛ نظر افضلی درباره وضعیت تولید در دامداری های کشور،گفت: دامداران عشایری با زحمات فراوان تلاش می کنند که دام را به نحو مطلوب پروار و پرورش دهند؛اما زمانی که واردات گوشت رقم می خورد دام عشایر بدون مشتری می ماند و این در حالی است که این دام تنها نصیب دلال می شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید با واردات گوشت شرایط حضور دلالان را برای خرید محصولات دامی عشایر مهیا شود،تصریح کرد:خرید تضمینی مازاد دام عشایر باید عملیاتی شود.

واردات گوشت فروش دام عشایری را با مشکلات بی شماری روبرو می کند

وی ادامه داد:ما درسال های گذشته شاهد خرید تضمینی دام مازادعشایر بوده ایم،اما یکباره این حرکت مهم اقتصادی قطع شده است؛بنابراین باید هرچه سریعتر این طرح دوباره عملیاتی شود تا علاوه بر خرید محصولات دامی عشایر،دلالان نیز در این عرصه حذف شوند.

افضلی با بیان اینکه مرغداری ها و دامداری نمی توانند از محل صندوق توسعه ملی استفاده کنند،یادآورشد:برای بهبود شرایط اقتصادی دامدار ها و مرغدارها؛باید با یک برنامه ریزی اصولی بسترهای استفاده این قشر زحمتکش را از این صندوق مهیا کرد.

وی ادامه داد:ما باید برای توسعه اقتصادی دامداری و کشاورزی باید تسهیلا ت را در این عرصه افزایش دهیم و برای مقرون به صرفه بودن تسهیلات ارائه شده برای دامدار باید سود تسهیلات نیز کاهش یابدتا دامداران و مرغداران بتوانند با فعالیت در این عرصه چرخه تولید را به نحو کارشناسانه ای حرکت دهند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس با بیان اینکه عشایر قشر زحمتکشی هستند و سهم بالایی درزمینه تولیدات دامی دارند، یادآورشد:واردات گوشت فروش دام عشایری را با مشکلات بی شماری روبرو می کند.

برچسب ها

اخبار برگزیده