آموزش عالی ، تحقیقات و فناوری در مجلس دهم

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی وضعیت بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری را برای نمایندگان مردم در مجلس دهم تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در این گزارش به اختصار به معرفی مراکز فرابخشی و بخشی تصمیم گیری در آموزش عالی و دو حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی پرداخته و ضمن توضیح پیرامون ساختار، وظایف و ماموریت های حوزه های مختلف صف و ستاد، کارکردها و دستاوردهای نظام آموزش عالی کشور را در کلان و به تفکیک استان معرفی کرده است تا هر یک از نمایندگان ضمن احاطه بر اطلاعات کلان آموزش عالی کشور، از وضعیت آموزش عالی در استان خویش نیز مطلع باشند.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، وظایف و ماموریت های حوزه های مختلف صف و ستاد، کارکردها و دستاوردهای نظام آموزش عالی کشور