امروز صورت گرفت؛

اعضای هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مشخص شدند

اعضاء هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی درمجلس دهم مشخص شدند.

خانه ملت؛ در جلسه امروز دوشنبه ( 31 خرداد) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم اعضاء هیأت رییسه این کمیسیون انتخاب شدند.

براین اساس اللهیار ملکشاهی به عنوان رییس کمیسیون، محمد کاظمی به عنوان نائب رییس اول و یحیی کمالی‌پور به عنوان نایب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انتخاب شدند.

همچنین دراین جلسه حسن نوروزی به عنوان سخنگو و حسین رضازاده و جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون برگزیده شدند.

گفتنی است این کمیسیون با ترکیب زیر تشکیل شده است:

1. محمد دهقانی

2. اللهیار ملکشاهی

3. روح‌الله حضرت‌پورطلاتپه

4. بهمن طاهرخانی

5. علی بختیار

6. جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی

7. ژرژیک آبرامیان

8. محمدجواد فتحی

9. محمدعلی پورمختار

10. یحیی کمالی‌پور

11. محمد کاظمی

12. حسین رضازاده

13. حسن نوروزی/

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، هیئت رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی، کارگروه حقوق خصوصی کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون حقوقی، کمیسیون قضایی، کمیسیون قضایی – حقوقی