بختیار مطرح کرد:

حبس زدایی و اصلاح مجازات زندان در دستور کار کمیسیون قضایی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عزم سه مقننه، قضاییه و اجرایی کشور را برای کاهش تراکم زندانیان یا حبس زدایی ضروری دانست.

خانه‌ملت؛ علی بختیار در توضیح چگونگی کاهش تراکم زندانیان، گفت: عزم سه قوه مقننه، قضاییه و اجرایی برای کاهش تراکم زندانیان، حبس‌زدایی و اصلاح مجازات زندان ضروری است زیرا هم اکنون مجازات حبس در اکثر جرایم قضایی تعریف شده که در گام نخست اصلاح قوانین ضروری تر از سایر راه‌ها به نظر می رسد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای کاهش تراکم زندانیان قوه قضاییه نیز می‌تواند با ابلاغ بخشنامه‌هایی به بخش‌های مختلف قضایی از قضات درخواست کند تا در صدور احکام کمتر از مجازات حبس استفاده کنند اما پیش از آن اصلاح قوانین که به طور یقین در دستور کمیسیون قضایی و حقوقی قرار خواهد گرفت، نیاز است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از استانداردهای برای بهبود وضعیت زندان‌ها، افزود: در حقیقت برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی باید مجازات زندان را برای جرایم خاص درنظر گرفت تا تاثیر بازدارندگی آن را نیز شاهد باشیم اما متاسفانه امروزه زندان نخستین مجازاتی است که برای مجرمان صادر می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شرای اسلامی، یادآور شد: برای کاهش تراکم زندانیان دولت نیز باید در قالب لایحه‌ای موادی که نیازمند اصلاح قانونی است تهیه و به مجلس ارائه کند، در حقیقت دولت از شرایط زندان‌ها و زندانیان نسبت به مجلس اطلاعات بیشتری داشته و گام موثری در این زمینه می‌توان بردارد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، حبس، درآمدهای اشتغالزایی زندانیان، زندان ها، زندانیان، سازمان زندان ها، مجازات، نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان، هیئت رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی، کارگروه حقوق خصوصی کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون قضایی، کمیسیون قضایی – حقوقی