سلیمانی:

توسعه کشاورزی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی

نماینده مردم کنگاور،صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر انجام غربالگری در جایی هم ضرورت دارد، آن بخش، آب نیست چراکه تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمانشاه با کشاورزی و آب میسر می شود.

 خانه ملت؛ حسن سلیمانی درخصوص گزارش معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی و گزارش دهی نسبت به احکام برنامه ششم، گفت: در این گزارش اعلام شده است که بحران آب خواهیم داشت، بنابراین مسائل و مشکلات پیرامون تامین آب در استان ها با طراحی و ساخت سدها که از گذشته شروع شده، باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با طرح موضوع غربالگری نباید به استان کرمانشاه ظلم شود.

هزینه عدم مدیریت صحیح مسئولان مدیریت شرکت آب استان را نباید مردم بپردازند

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس شنیده ها متوجه شدم که،قرار است سد آناهیتای کنگاور و سدهای منطقه که در گذشته اقدامات مناسبی برای پیشرفت آن ها انجام نشده است را از دستور خارج کنند که به صورت جدی به وزیر نیرو و دولتمردان می گویم که حتماً نسبت به سدهای منطقه توجه داشته باشند تا بحرانی که خودشان نگران آن هستند در منطقه ایجاد نشود.

سلیمانی گفت: دولت باید توجه جدی نسبت به تأمین آب شرب هرسین و تأمین منابع اعتباری برای سدهای "آناهیتا"،" قشلاق" و "جامیشان" در دینور داشته باشد.

وی تأکید کرد:هزینه عدم مدیریت صحیح مسئولین مدیریت شرکت آب استان را نباید مردم بپردازند و هزینه آن را جبران کنند،مردم نسبت به این موضوع نگرانی دارند و دولت باید توجه داشته باشد که در سفر خود نسبت به تامین آب شرب هرسین و تامین اعتبار تمام سدهای استان، به خصوص در سه منطقه که نامبرده شد، اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: سدهایی که نامبرده شد؛بیش از 8 سال از شروع فعالیت آن ها می‌گذرد،ولی هنوز اقدامی برای پیشرفت آن ها نشده است، که با این شرایط حتما باید به اتمام برسند و به بهانه عدم پیشرفت نباید مشمول غربالگری شوند.

غربالگری در موضوع آب ضرورتی ندارد

وی در خصوص استدلال دولت برای اجرای غربالگری، افزود: دولت مسئله جدیدی را برای مناطق محروم باز کرده که طرح‌های عمرانی که شروع شده اند،ولی بازدهی کافی در زمینه پیشرفت نداشته اند حذف شوند،اگر انجام غربالگری در جایی هم ضرورت دارد، آن بخش، آب نیست؛چون تحقق اقتصاد مقاومتی در استان کرمانشاه با کشاورزی و آب میسر می شود که بنابراین شرایط ،نباید مسائلی که اولویت دارد را مشمول این غربالگری کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تصرح کرد: اگر درجایی نیز این غربالگری منطق داشته باشد در بخش آب کشاورزی ضرورت ندارد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، تحقق اقتصاد مقاومتی، تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون برنامه و بودجه