دلخوش اباتری:

صندوق توسعه ملی از صادرات آبزیان حمایت کند

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه ما در زمینه تولید پروتین درکشور مشکلی نداریم باید فکری برای توسعه صادرات بکنیم،گفت: صندوق توسعه ملی باید از دامداری، مرغداری و آبزیان دریایی حمایت کند تا ما در عرصه صادرات نیز مثمرثمر عمل کنیم.

 خانه ملت؛ سیدکاظم دلخوش اباتری درباره ماهی وارداتی به کشور،گفت:ما در زمینه تولید داخلی در راستای تولید محصول در مرغداری ،دامداری ها و آبزیان دریایی وضعیت مطلوبی داریم؛بنابراین برای توسعه اقتصادی این بخش ها باید محورهای صادرات را فعال کنیم.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با بیان اینکه ماهی وارداتی از مسیر قانونی وارد کشورمی شوند،یادآورشد:ماهی جزو اقلامی که اگر به طریق غیرقانونی وارد شود،فاسد می شود و این درحالی است که دولت باید با تاکتیک های مناسب مسیر توسعه صادرات محصولات دامداری و مرغدری ها و آبزیان دریایی را هموار کند.

وی افزود: صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی بویژه در زمینه گوشت و ماهی باید مدرن شود تا ما بتوانیم بسیاری از محصولات را با بسته بندی مناسب شکیل به ریل صادرات بفرستیم و این درحالی است که ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها اشاره به حمایت تولیدکننده داخلی دارد؛بنابراین با حمایت صندوق ملی توسعه از این بخش می توانیم شاهد رونق صادراتی دراین بخش مهم تولید باشیم.

وی یادآورشد: از منظر تولید پروتین،ماهی و مرغ در کشور هیچ گونه مشکلی نداریم؛ بلکه ما باید در راستای صادرات این محصولات تلاش کنیم تا شرایط صادرات تولید داخلی را با رعایت استانداردهای بین الملی در عرصه بازارهای جهانی،هدفمند کنیم.

نماینده مردم صومعه سرا درمجلس با بیان اینکه صندوق توسعه ملی باید از صادرات محصولات دامداری ها،مرغداری ها و آبزیان دریایی حمایت کند،تاکید کرد:صنایع تبدیلی باید در زمینه گوشت و ماهی فعال شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس، یادآورشد: صندوق توسعه ملی باید با یک برنامه ریزی اصولی ساختار صادرات بهینه محصولات دامداری و مرغداری را به نحو مطلوب مهیا کند تا بتوانیم محصولات را با ارزش افزوده صادر کنیم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعتبارات سالانه صندوق توسعه، بخش شیلات و آبزیان، تسهیلات صندوق توسعه ملی، حجم صادرات، صندوق توسعه، صندوق توسعه ملی، منابع صندوق توسعه ملی، پرورش آبزیان