بائوج لاهوتی تأکید کرد:

فروش چای ایرانی به نام چای خارجی

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی مسئولان درب انبارهای چای تاریخ گذشته را ببندند، گفت: چای ایرانی به نام چای خارجی بفروش می رسد.

 خانه ملت؛ مهرداد بائوج لاهوتی درباره چای های تاریخ مصرف گذشته در انبارها، خاطرنشان کرد:در فصل برداشت نباید پلمپ انبارچای تاریخ مصرف گذشته باز شود؛ زیرا با این اوصاف اقتصاد چای داخلی برای فروش در بازار بهم می ریزد.

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید چای هایی که قابل شرب نیست را به مردم ارائه کرد، تصریح کرد: چای ایرانی را بنام چای خارجی وارد بازار می کنند.

وی ادامه داد: چای ایرانی در برخی ازکشورهای همسایه بسته بندی می شود و به نام چای خارجی وارد بازار چای در کشورمان می شود.

بائوج لاهوتی، افزود: نباید در فصل برداشت انبارهای چای تاریخ مصرف گذشته را باز کنند و این درحالی است ما از مردم درخواست می کنیم چای خارجی ننوشند؛ زیرا ما تنها به فکر سلامت مردم هستیم.

وی ادامه: برای بها دادن به تولید داخلی و چایکاران این قشر زحمتکش نباید اجازه داد در فصل برداشت درب انبارها ی تاریخ گذشته چای باز شود، زیرا درفصل برداشت در اولین گام کشاورز که برای فصل برداشت برنامه ریزی کرده است، متضرر می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه چای های تاریخ مصرف گذشته در انبارها است، گفت: برخی افراد چای تاریخ گذشته را خریداری کرده اند تا با چای مرغوب ایرانی آن را مخلوط کرده وبرای صادرات آماده می کنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تولید چای، کمیسیون برنامه و بودجه