رضایی کوچی:

ضرورت تصویب طرح جامع مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به میزان کسری واحدهای مسکونی در کشور، گفت: با توجه به افزایش هر ساله جمعیت باید تدابیر ویژه ای برای خانه دار کردن مردم در نظر گرفته شود.

خانه ملت؛ محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه تأمین مسکن متناسب با نیاز جامعه از وظایف اساسی دولت است، گفت: حدود 18 میلیون واحد مسکن موجود داریم و دو میلیون واحد کسری که هر ساله به دلیل افزایش جمعیت توسعه خانوارها از یک سو و نیاز به بازسازی واحدها فرسوده از سوی دیگر نیاز به مسکن در جامعه افزایش می یابد.

انتقاد از انباشت نیاز مسکن و رشد قیمت آن

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه توان تولید مسکن کشور به صورت میانگین حدود 800 هزار واحد در سال است، افزود: مفهوم این آمار این است که هر سال که بازار تولید رکود داشته باشد انباشت نیاز مسکن، آینده سختی برای کشور رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه در حوزه تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر ورود حمایتی و اجرایی دولت نیاز است، تصریح کرد: در حوزه اقشار متوسط حمایت های قانونی و تسهیلاتی و در حوزه اقشار توانمند کنترل ضوابط باید سیاست این بخش باشد.

اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی در حوزه مسکن کافی نیست

رضایی کوچی با بیان اینکه در اولین قدم برای برنامه ریزی و تصمیم گیری باید اطلاعات مورد نیاز برای رفع معضل مسکن جمع آوری شود، گفت: ما طرح جامع مصوب، مدون و رسمی در حوزه مسکن نداریم که این موضوع خود مشکلات عدیده ای را موجب شده است.

وی گفت: اکنون یک طرح جامع مسکن که سیاست ها و برنامه های دولت در بخش مسکن را تعریف کند نداریم و این خلاء بزرگی در تصمیم گیری و فعالیت فعالان بخش مسکن بوجود آورده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: البته وزارت راه و شهرسازی پیش نویس این طرح جامع در قالب بازنگری مطالعات جامع زمین و مسکن را شروع کره که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بازار مسکن نیازمند ساماندهی اساسی است، گفت: این بازار باید خانه دار شدن مردم را تضمین کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تأمین مسکن، تامین مسکن، تامین مسکن محرومان، حوزه مسکن، قیمت مسکن