علی اکبر کریمی مطرح کرد:

اقدامات قابل توجه ایران در مبارزه با پولشویی محرز است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات قابل توجه ایران در مبارزه با پولشویی گفت: به دلیل دشمنی و فشارسیاسی از سوی برخی کشورها گروه کاری اقدام مالی، نام ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود، بطور دائم خارج نکرده است.

 خانه ملت؛ علی اکبرکریمی درخصوص موضوع پولشویی گفت: پولشویی از موضوعاتی است که مورد توجه جامعه جهانی و نظام بانکی بین المللی است.

نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کشورها از لحاظ اینکه در اقتصادشان پولشویی صورت می گیرد،مورد رصد نهادهای بین المللی قرار می گیرند.

این نماینده مردم در مجلس دهم،افزود:اگر اثبات بشود پولشویی توسط سیستم بانکی یک کشور انجام می شود،مشمول مجازات های خواهند شد.

کریمی افزود: کشورها به لحاظ قرارگرفتن در لیست سیاه پولشویی به دو گروه تقسیم می شوند گروهی که هیچ اقدامی برای جلوگیری از این جرم ندارند که وضعیت این کشورها مشخص است، البته گروه دوم مربوط به کشورهایی است که دراین خصوص دارای برنامه و اقداماتی هستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران درسال های گذشته اقداماتی قابل توجهی در زمینه های مختلف مانند قوانین و مقررات بانکی در راستای مبارزه و جلوگیری از پولشویی انجام داده است.

قوانین و مقررات بانکی ایران در راستای مبارزه با پولشویی است

کریمی گفت: کنترل مبادله وجوه نقد تا سقف معین ریالی در سیستم بانکی، از اقدامات در راستای مبارزه با پولشویی است همچنین در گزارشات حسابرسی شرکت ها،بند ویژه ای درخصوص بررسی نحوه اجرای مقررات مربوط به مقابله با پولشویی وجود دارد.

وی افزود: اقدامات مذکور نشان دهنده این است، ایران اقدامات قابل توجهی در مبارزه با پولشویی داشته، البته متأسفانه احساس می شود به دلیل دشمنی و فشار سیاسی از سوی برخی کشورها در عرصه بین الملل،گروه کاری اقدام مالی که نهاد وضع کننده استانداردجهانی در زمینه مقابله با پولشویی است،ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود بطور دائم خارج نکرده است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،افزود:بخش بین المللی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همچنین وزارت خارجه باید با پیگیری موثر،مانع از باقی ماندن ایران در لیست سیاه پولشویی شود.

گفتنی است؛ "گروه کاری اقدام مالی، نهاد وضع کننده استاندارد جهانی" در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود خارج نکرد، البته این گروه سطح هشدار ایران را کاهش داده و فرصتی 12 ماهه به ایران داده تا اصلاحات مورد نظر این گروه را انجام دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تحصیل مال نامشروع و یا پولشویی، تروریسم، سیستم بانکداری، سیستم بانکی، پولشویی