کیان پور:

ایجاد رونق در بازار مسکن ۳۲۰ شغل را متحول می کند

عضوکمیسیون عمران مجلس، خروج مسکن از حیطه کالاهای سرمایه ای را لازمه ایجاد رونق در این بازار خواند و گفت: کاهش نرخ سودهای بانکی به افزایش ساخت و ساز و کاهش محدودیت عرضه مسکن در جامعه می انجامد.

 خانه ملت؛ مجید کیان پور با بیان اینکه بخش مسکن حداقل با 320 شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است،گفت: راه افتادن چرخ مسکن به طورحتم به حرکت افتادن 320 شغل منجر می شود؛از این رو باید تدابیر ویژه ای برای خروج مسکن از رکود اندیشیده شود.

نماینده مردم درود و ازنا درمجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی برای رونق بازار مسکن، افزود: بازارهای موازی به ویژه بخش بانک و سودهای بانکی که ماحصلی جز رشد نقدینگی ندارد؛ باید کنترل شود تا به این ترتیب رونق بازار مسکن را شاهد باشیم.

پرداخت سودهای کلان بانکی اجازه رشد به بازار مسکن را نمی دهد/باید با کاهش سود بانکی بازارهای موازی را تقویت کنیم

وی با انتقاد از پرداخت سودهای کلان بانکی، تصریح کرد: وقتی بانک های خصوصی سودهای سرسام آور پرداخت می کنند،هیچ جذبه ای برای تولید مسکن و سوق دادن اقتصاد و صنعت به سمت مسکن در جامعه وجود ندارد و این بازار همچنان در رکود باقی می ماند.

این نماینده مردم درمجلس دهم،کاهش سودهای بانکی نامتعارف اولین اقدام برای ساماندهی بازار مسکن خواند و گفت: سود بانکی باید یک رقمی شود؛زیرا وقتی تورم به یک رقمی شدن تمایل دارد؛نرخ سود بانکی باید همسو با این موضوع باشد.

کیان پور تأکید کرد: باید با کاهش سود بانکی بازارهای موازی را تقویت کنیم تا در نهایت منجر به کارآفرینی و رونق اقتصاد شوند.

رونق بازار مسکن با افزایش قیمت همراه نخواهد شد

وی با بیان اینکه رونق بازار مسکن با افزایش قیمت همراه نخواهد شد، ادامه داد: خروج مسکن از حیطه کالاهای سرمایه ای ضروری است، باید به سمت و سویی پیش برویم که مسکن از این نوع کالاها خارج و به سمت کالای مصرفی هدایت شود.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه باید نقدینگی ها در بخش مسکن و اشتغال هزینه شود،افزود: اگر مسکن به عنوان کالای لوکس درنظر گرفته شود همیشه دغدغه رشد قیمت را خواهیم داشت.

عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، ادامه داد: بهترین راه برای بهبود وضعیت بازار مسکن توجه به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر آن است./

برچسب ها

احداث واحدهای مسکونی، اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغال زایی، بخش مسکن، خروج بازار مسکن از رکود، رونق اقتصاد، رونق اقتصادی، رونق اقتصادی و اشتغال، سود، سود بانکی، سود تسهیلات، ضرورت های حقوقی و عملیاتی بخش مسکن وشهرسازی، قیمت مسکن، نگاهی بر وضعیت کلی بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری، کمیسیون عمران مجلس