بختیاری:

قیمت پسته باید مطابق با نرخ بازار جهانی تعیین شود

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نرخ پسته باید مطابق با بازارجهانی تعیین شود تا قابلیت صادرات داشته باشد،گفت: نیاز امروز صادرات پسته بسته بندی مناسب و بازاریابی به روز است.

خانه ملت؛ علی بختیاری درباره وضعیت تولید پسته در کشور، گفت: صادرات پسته نیازمند نگاه ویژه است؛ بنابراین صرف اینکه ما افزایش کشت پسته را عملیاتی کنیم، نمی تواند برای ما مؤثر باشد؛ زیرا زمانی باید میزان تولید را افزایش دهیم که ساختارهای همچون بسته بندی و معیارهای صادرات در راستای بازاریابی بهینه در اقتصاد کشاورزی را نهادینه کرده باشیم.

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با بازاریابی به روز کشورهای خواهان محصول پسته ما مشخص شوند، یادآورشد: برمبنای میزان تقاضا افزایش تولید پسته رقم بخورد.

بختیاری، افزود: صرفاً اینکه ما افزایش کشت پسته داشته باشیم نمی تواند در تمام مواقع از منظراقتصادی امری مناسب تلقی شود و این درحالی است که باید با به روز بودن در بازاریابی بین المللی از ترفندهای بازار پسته آگاهی را لازم داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر تولید پسته برخلاف درنظرگرفتن وضعیت بازار عملیاتی شود،نمی تواند عملکرد مثبتی برای مادر زمینه تولید محصول مهمی همچون پسته به شمارآید.

نماینده مردم بافت،رابر و ارزوئیه درمجلس با بیان اینکه شیوه بازاریابی پسته باید به روز باشد،تصریح کرد:برای جذب مشتریان خارجی پسته باید هم‌سو با نرخ جهانی پسته در بازار جهانی برای فروش محصول برنامه ریزی کرد.

وی، یادآورشد: باید با بازاریابی به روز پسته بازار هدف را شناسایی کنیم و سپس نرخی را برای فروش پسته تعیین که بر طبق نرخ رقابتی باشد و این در حالی است که باید هزینه تولید به نحوی کاهش یابد که قابلیت رقابت دربازار جهانی را داشته باشد.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کشت محصولات کشاورزی باید به سمت تولیدات کم آب رهنمون شود،تصریح کرد: باید محصولات کشاورزی به زیرکشت برود که علاوه بر بهره وری نیازمند منابع آبی حداقلی باشند و از همین رو باید بر طبق نظر مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی در راستای تولید محصولات کشاورزی حرکت کنیم.

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، آبیاری زمین های کشاورزی، اخبار برگزیده، ارزیابی سیاست های تجاری بخش کشاورزی، اقتصاد مقاومتی، برداشت پسته، تحقق اقتصاد مقاومتی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست های اقتصاد مقاومتی، قیمت پسته، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، پسته