انارکی محمدی مطرح کرد:

حمایت قاطع مجلس از مبارزه با پولشویی

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس از مبارزه با پولشویی حمایت می کند، گفت: بنده اظهاری مبنی بر اینکه موضوع مذاکرات با کارگروه اقدام مالی (FATF) در دستور کار جلسات هفته جاری کمیسون اقتصادی مجلس است، نداشته ام.

 خانه ملت؛ احمد انارکی محمدی درباره انتشار خبری مبنی بر در دستور کار قرار گرفتن بررسی موضوع مذاکرات ایران با  کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی(FATF) در نشست هفته جاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بنده اظهار نکرده ام که موضوع مذاکرات با کارگروه اقدام مالی،در دستور کار جلسات هفته جاری کمیسون اقتصادی است.

نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعی که بنده به رسانه ها اعلام کردم براین اساس بود که در صورتی که در رابطه با موضوع مذاکرات انجام شده با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی، مطلبی به کمیسیون اقتصادی ارسال شود اعضای کمیسیون موضوع را در جلسه بررسی خواهند کرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه مجلس از مبارزه با پولشویی حمایت می کند، افزود: بطورطبیعی جمهوری اسلامی همواره در راستای مبارزه با پولشویی فعالیت داشته و در این رابطه قوانین و مقررات بانکی تدوین کرده است که جامعه جهانی باید به آن توجه کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بطور طبیعی موضوع مذاکرات ایران با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی(FATF) و راهکارهای جلوگیری از پولشویی از مباحث اقتصادی مهم است که درکمیسیون اقتصادی مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ البته تاکنون، زمان بررسی در کمیسیون بطور دقیق مشخص نشده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تحصیل مال نامشروع و یا پولشویی، پولشویی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس