نانوا کناری:

عربستان عامل به خاک و خون کشاندن مردم بی گناه منطقه است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: عامل قتل و به خاک و خون کشاندن مردم بی گناه یمن باید مشخص شود زیرا این کشور است که در مسیر ایجاد صلح و آرامش در منطقه اختلال ایجاد می کند.

 خانه ملت؛ ولی الله نانوا کناری در خصوص اظهارت وزیر خارجه عربستان سعودی مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی لبنان، اظهار داشت: خوشبختانه دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خطی را دنبال می کند تا بتواند صلح را برای همسایگان و جهان داشته باشد.

نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جمهوری اسلامی در راه ایجاد و صلح و آرامش در عرصه بین الملل ثابت قدم است و ثابت قدم خواهد ماند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشورهایی که ایران را به دخالت در امور کشورهای دیگر متهم می کنند، باید بازنگری را در سیاست ها و مواضع خود داشته باشند تا متوجه شوند چه کشورهایی از داعش حمایت می کند.

نانوا کناری متذکر شد: عامل قتل و به خاک و خون کشاندن مردم بی گناه یمن باید مشخص شود زیرا این کشور است که در مسیر ایجاد صلح و آرامش در منطقه اختلال ایجاد می کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی برای اینکه صلح و آرامش را در منطقه ایجاد کند، همواره پیشگام و پیش قدم بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مسیری که جمهوری اسلامی در انتخاب کرده، مسیر صحیحی است که باید برای ایجاد آرامش در منطقه تداوم یابد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، عربستان، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی