افضلی، تأکید کرد:

ابتکار مهمان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بهارستان

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه رییس سازمان حفاظت از محیط زیست مهمان کمیسیون کشاورزی بهارستان بود ، گفت: رییس سازمان حفاظت از محیط زیست گزارشاتی در زمینه محیط زیست در کمیسیون کشاورزی ارائه داد.

خانه ملت؛ نظر افضلی درباره جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، تصریح کرد: رییس سازمان محیط زیست اشاره داشت که نمی توان محیط زیست و آب را از یکدیگر جدا دانست زیرا این دومقوله به یکدیگر وابسته هستند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح الگوی های کشاورزی در زمینه مصرف آب از دیگر موضوعاتی بودکه رییس سازمان حفاظت از محیط زیست با اعضایی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در میان گذاشت، تصریح کرد: رییس سازمان محیط زیست در زمینه وضعیت کانون های گردو غبار نیز توضیحاتی را ارائه دادند.

عضو هیت رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس، یادآورشد: ایجاد تشکل های مردمی، لایحه هوایی پاک از دیگر موضوعاتی بود که رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در این ارتباط مطرح کردند.


 

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، آلایندگی هوا، آلودگی هوا، اخبار برگزیده، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان محیط زیست، محیط زیست، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی