امینی فرد تأکید کرد:

صنعت خرما نیازمند صنایع تبدیلی

نماینده مردم حوزه ایرانشهر در مجلس با بیان اینکه سود خرما نصیب دلالان می شود، گفت: توسعه تعاونی های روستایی عاملی برای جلوگیری از گرانی خرما است.

خانه ملت؛ محمدنعیم امینی فرد درباره وضعیت تولید خرما،گفت:صنعتی که بتواند خرمای ایرانشهر را تبدیل به ارزش افزوده کند، وجود ندارد؛ بنابراین برای استفاده بهینه از ظرفیت های صادراتی خرما دراین منطقه باید بسترهای صنایع تبدیلی محصول خرما دراین منطقه به نحو مطلوب مهیا شود.

نماینده مردم ایرانشهر،سرباز،دلگان، فنوج و بخش های بنت،آشار، لاشار و آهوران در مجلس با بیان اینکه سود خرما نصیب دلالان می شود،گفت: تعاونی های روستایی عاملی برا ی کنترل نرخ خرما درکشور به شمار می آید؛ بنابراین با فعال ترشدن تعاونی روستایی نرخ خرما با توجه به سود متعارف ،بدست مصرف کننده می رسد و سودواقعی از آن کشاورز می شود.

نوع کشت به سمت محصولات کشاورزی کم آب سوق داده شود

نماینده مردم حوزه ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محصول خرما پس از 4الی 5 سال تلاش کشاورز به باروری می رسد ،ادامه داد:باید سود برداشت خرما به جیب کشاورز برود؛زیرا کشاورز برای تولید خرما زحمات طاقت فرسایی می کشد.

وی با بیان اینکه صنعت کشاورزی باید به سمت دانش بنیان شدن حرکت کند،ادامه داد: بطورمثال باید درمناطقی که کم آب هستند نوع کشت به سمت محصولات کشاورزی کم آب سوق داده شود.

وی، تصریح کرد: با توجه به شریط آب وهوایی ایرانشهر،ما می توانیم محصولاتی از قبیل موز،انبه،خربزه و بویژه محصولات گرمسیری را تولید و به چرخه صادرات بفرستیم؛بنابراین ما نیازمند دیپلماسی بین المللی دراین عرصه هستیم تا محصولات کشاورزی با بازاریابی بین المللی به کشورهای خواهان محصولات کشاورزی کشورمان را صادرکنیم.

امینی فرد با بیان اینکه متأسفانه امسال بسیاری از هندوانه کاران در ایرانشهر به علت نبود مشتری متضرر شدند، تصریح کرد: زمانی که تولید بیش از تقاضای محصولات کشاورزی ازجمله هندوانه باشد؛بدیهی است که محصول بدون مشتری می ماند و در نتیجه کشاورزان دراین راستا متضرر می شوند و این درحالی است که بیمه کشاورزی نتوانسته است خسارت کشاورزان را در این راستا پرداخت کند.

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، یادآور شد: بدهی بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی مسئله ای است که باید مرتفع شود تا کشاورزان بتوانند در زمان خسارت دریافتی مناسبی از بیمه کشاورزی داشته باشند. /

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، خرما، خرمای مضافتی، خرید تضمینی خرما، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی، کمیسیون بهداشت مجلس