خضری تاکید کرد:

محصولات ارگانیک و گیاهان دارویی نیازمند حمایت ویژه تولید

نماینده پیرانشهر وسردشت درمجلس با بیان اینکه افزایش مصرف گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک باید در دستورکار قرار بگیرد،گفت:در زمینه تولید محصولات کشاورزی باید مبارزه بیولوژیکی را سرلوحه کار قرار دهیم.

 خانه ملت؛ رسول خضری درباره افزایش تولید محصولات ارگانیک وگیاهان دارویی،گفت:کشورمان برحسب موقعیت جغرافیایی دارای 4 فصل طبیعی است؛بنابراین ما به سادگی می توانیم با یک برنامه ریزی تولیدمحور افزایش تولیدات ارگانیک را در صنعت کشاورزی شاهد باشیم و این درحالی است که ما باید آمایش کشاورزی و منابع آبی را در دستورکار قرار دهیم که محصولات برطبق منابع آبی کشورمان و ظرفیت سازی موجود به زیرکشت بروند.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خشک شدن تالاب مساوی باخشک شدن 15 برابری اراضی کشاورزی است، تصریح کرد:آبیاری نوین افزایش سه برابری تولیدات کشاورزی را درپی دارد.

خضری،افزود:قرار براین بود که هرساله بر طبق برنامه پنجم توسعه در صنعت کشاورزی به سمت مبارزات بیولوژیکی کشاورزی حرکت کنیم تا شاهد افزایش تولیدات ارگانیک درکشور باشیم،زیرا این نوع ازمحصولات کشاورزی می توانند تاثیر مناسبی بر سلامت تغذیه بگذارند.

مبارزه بیولوژیکی و حذف کودهای شیمیایی حامی محصولات ارگانیک در صنعت کشاورزی

وی یادآور شد:برای افزایش تولید با کیفیت کشاورزی باید در گام نخست مدیریت منابع آبی در راستای آمایش کشت را مدنظر قرار دهیم و بر میزان ظرفیت هرمنطقه ،کشت محصولات کشاورزی را عملیاتی کنیم.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه زمانی که محصولات ارگانیک و گیاهان داروی مستقیم از دل طبیعت استخراج می شوند ،بدیهی است که تاثیرمثبتی در توسعه صنعت کشاورزی دارند،یادآورشد:در زمینه تولید محصولات کشاورزی باید مبارزه بیولوژیکی را در دستورکار قرار دهیم،بنابراین باید حذف کودهای شیمیایی را با حمایت از محصولات ارگانیک در صنعت کشاورزی نهادینه کنیم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارگانیک، محصولات ارگانیک، کشت ارگانیک