حسینی شاهرودی:

کاهش سود تسهیلات ضروری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تاکید براینکه کاهش نرخ سود بانکی برای بهبود وضعیت اقتصادی ضروری است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی می تواند با هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد ،کاهش رکود را منجر شود.

 خانه ملت؛ سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، گفت: ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی بر ضرورت اجرای آن تأکید دارد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه روند کاهش نرخ سود بانکی باید خیلی زودتر اتفاق می افتاد، افزود: با تک نرخی شدن تورم، انتظار برای کاهش رکود بیش از پیش شده که تنزل نرخ سود بانکی یکی از اهرم های کمک کننده در این مسیر است.

اقتصاد ما نیازمند هدایت نقدینگی به سمت و سوی فعالیت های مولد است

وی با بیان اینکه نقدینگی موجود همزمان با کاهش نرخ سود بانکی باید به سمت تولید هدایت شود، تصریح کرد: هدایت نقدینگی موجود به سمت بخش خدمات، اثربخشی کاهش نرخ سود بانکی را کم می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تأکید کرد: باید برای اثربخشی کاهش نرخ سود بانکی نرخ تسهیلات نیز روند نزولی به خود بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اقتصاد ما نیازمند هدایت نقدینگی به سمت و سوی فعالیت های مولد است از این رو باید کاهش نرخ سود بانکی همسو با مسیریابی برای خروج پول از بانک ها باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انحراف نقدینگی، تأمین نقدینگی، تامین نقدینگی، سود بانکی، سود تسهیلات، ضریب اثرگذاری نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ های سود بانکی، کاهش نرخ سود بانکی