کاظم نسب الباجی تاکید کرد:

معضل گردو غبار مانع رشد محصولات کشاورزی

نماینده مردم اهواز، باوی،حمیدیه و کارون در مجلس با بیان اینکه گردوغبار نه تنها کشاورزان بلکه کار اجرایی مردم را مختل کرده است،گفت:صادرات محصولات کشاورزی به عراق نیازمند برنامه ریزی مدون است.

خانه ملت؛ جواد کاظم نسب الباجی درباره پدیده گردو غبار در استان خوزستان،گفت:گرما،ریزگردها ،کمبود بودجه،عدم توجه برخی از مدیران دست به دست هم داده است تا زندگی در استان خوزستان در شان مردم شریف این استان نباشد.

لزوم ایجادکارخانه های صنایع تبدیلی کشاورزی درکنار مزارع/صادرات محصولات کشاورزی از خوزستان نیازمند برنامه ریزی مدون

نماینده مردم اهواز،باوی،حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محصولات کشاورزی خوزستان حرف اول را درکشور می زند،تصریح کرد:صادرات محصولات کشاورزی از خوزستان به عراق نیازمند برنامه ریزی مدون است،بنابراین باید در راستای مرزهایی که ما با کشوری همچون عراق داریم؛باید سردخانه های مجهز احداث شود تا بتوانیم محصولات کشاورزی استان که با زحمات فراوان تولید می شود را به نحوشایسته ای صادر کنیم تا محصولات کشاورزان هدر نرود.

وی ادامه داد:ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی کشاورزی درکنار مزارع می تواند به فرآوری و سپس صادرات این محصولات کشاورزی کمک شایانی کند؛لذا با توجه به ظرفیت کشاورزی استان خوزستان این مهم می تواند عامل مهمی برای بهبود وضعیت کشاورزی کشاورزان به شمار آید.

با مسئولین آب و کشاورزی استان تعارفی نداریم/ معضل گردوغبار مانع رشد محصولات کشاورزی

نماینده مردم اهواز درمجلس،تصریح کرد:بنده به عنوان عضوکمیسیون کشاورزی مجلس به دست اندرکاران کشاورزی استان خوزستان هشدار می دهم و برای آنها یک مدت معین تعیین می کنیم و اگر دراین مدت نتوانستند به ندای کشاورزان لبیک بگویند؛ با آنها روبرو خواهیم شد و از همین رو مسئولین آب و کشاورزی استان بدانند با آنها تعارفی نداریم.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه گردو وغبار نه تنها کشاورزان را بلکه کار اجرایی مردم را مختل کرده است،یادآورشد:گردوغبار و شرایط آب و هوا در صنعت کشاورزی تاثیرمستقیم دارد؛ محصولات زیرا این معضل مانع از رشد محصولات کشاورزی می شود؛بنابراین کشاورزان هم نمی توانند در عرصه تولید وظیفه خود را به نحو احسن اجرایی کنند./

برچسب ها

آب کشاورزی، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، رشد کند صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، پیشگیری و مقابله با گرد و غبار، گرد و غبار