فلاحتی با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر:

سهم بیشتر ایران از خزر در قیاس با دیگر کشورها

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دهم، گفت: میزان سهم ایران از دریای خزر تابع قوانین بین المللی است، اما چون جمهوری اسلامی یکی از بیشترین مرزها مشترک با دریای خزر را دارا است، از این رو باید سهم بیشتری از کشورهای مربوطه بگیرد.

خانه ملت؛ فرهاد فلاحتی با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر در شهر آستانه قزاقستان، گفت: برگزاری این گونه نشست ها و جلسات بسیار بود و تأثیرگذار است، زیرا رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مسائل مطروحه و مورد بحث 5 کشور حاشیه دریای خزر بوده است.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مسئله میزان سهم کشورهای از دریای خزر و رژیم حقوقی آن یکی از مباحثی بوده که دولت های مختلف در جمهوری اسلامی به آن پرداخته اند، حال برخی ها بر اساس منافع ملی توجه ویژه ای داشته و برخی دیگر به این موضوع با اهمیت بی دقت بوده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به نقش آفرینی جمهوری اسلامی و کشورهای ساحلی دریای خزر، تعیین تکلیف رژیم حقوقی این مطنقه امر ضروری است، حال بخشی از این مسئله به موضوعات سیاسی بر می گردد و بخش دیگر به منافع اقتصادی کشورها مربوط می شود.

فلاحتی افزود: به نظر می رسد اگر جمهوری اسلامی بتواند به خوبی از عهده مباحث حقوقی دریای خزر بر بیاید، بخشی از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره سهم 50 درصدی ایران از دریایی خزر در گذشته و کاهش آن در شرایط کنونی، گفت: میزان سهم ایران از دریای خزر تابع قوانین بین المللی است، از این رو چون جمهوری اسلامی یکی از بیشترین مرزها مشترک با دریای خزر را دارا است، از این رو باید سهم بیشتر از کشورهای مربوطه بگیرد.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز چهارشنبه مورخ 23 تیرماه در راس هیئتی متشکل از مدیران ذیربط و کارشناسان حقوقی، سیاسی در اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی شرکت خواهد کرد.

در این اجلاس مهمترین مسائل مرتبط با دریای خزر از جمله بررسی مفاد پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی و آماده سازی دستور کار و اسناد مورد نیاز اجلاس آتی سران کشورهای دریای خزر که در قزاقستان برگزار خواهد شد، تدوین می‌شود./

برچسب ها

اجلاس خزر، اخبار برگزیده، امنیت دریای خزر، دریای خزر، منابع دریای خزر، نشست هم اندیشی خزر، هم اندیشی دریای خزر