سلیمی:

تزریق وام های قرض الحسنه عاملی برای افزایش کشت های ارگانیک

عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه تزریق وام های قرض الحسنه عاملی برای افزایش کشت های ارگانیک به شمار می آید،گفت: اختلاف نرخ میان محصولات کشاورزی و ارگانیک نباید زیاد باشد.

خانه ملت؛ اصغر سلیمی درباره افزایش کشت محصولات ارگانیک کشاورزی در کشور، گفت:کشت محصولات ارگانیک کشاورزی با توجه چهار فصل بودن کشورمان می تواند از منظر اقتصاد کشاورزی برای ما دارای مزیت های بی شماری باشد.

کشت ارگانیک باید برای کشاورز مقرون به صرفه باشد

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشت های ارگانیک از منظر حجم کشت نسبت به دیگر کشت های کشاورزی پایین تر هستند، تصریح کرد: زمان تولید محصولات ارگانیک نسبت به دیگر کشت های کشاورزی بالاتر است به همین علت دولت باید تدابیری برای هزینه جاری تولید در محصولات کشاورزی ارگانیک اتخاذ کند تا کشت ارگانیک برای کشاورز مقرون به صرفه باشد.

وی ادامه داد:با توجه به زمان تولید و حجم تولید بدیهی است که نرخ محصولات ارگانیک نسبت به دیگر محصولات کشاورزی بالاتر باشد،اما نرخ تعیین شده برای محصولات ارگانیک باید برمبنای سود متعارف برای کشاورز و با درنظرگرفتن هزینه های تولید عملیاتی شود.

سلیمی افزود:در کشورهای خارجی تولیدکننده محصولات کشاورزی ارگانیک نیز ما شاهد اختلاف نرخ میان این نوع محصولات با دیگر محصولات کشاورزی هستیم.

عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه زمانی که مردم با کیفیت بهینه محصولات ارگانیک آشنا شوند به سادگی برای خرید این نوع محصولات ترغیب می شوند، یادآورشد: وام های قرض الحسنه برای افرایش کشت های ارگانیک در اختیار کشاورزان قرار بگیرد و این درحالی است که محصولات ارگانیک نیازمند یارانه هستند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارائه جایگزین مناسب معیشتی به کشاورزان، ارگانیک، استمهال وام کشاورزان، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، محصولات ارگانیک، کشت ارگانیک، کمیسیون شوراها