محمود زاده، تاکید کرد:

خرید نهاده های کشاورزی به نرخ آزاد عامل گرانی برنج ایرانی است

نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه مقصر گرانی برنج کشاورز و برنج کار نیست، گفت: خرید نهاده های کشاورزی به نرخ آزاد عامل گرانی برنج ایرانی است.

 خانه ملت؛ جلال محمود زاده درباره وضعیت تولید برنج در کشور، گفت: کشت های لکه ای برنج که در صنعت کشاورزی مشاهده می شود لطمه ای به تولید برنج وارد نمی کند زیرا این نوع کشت تنها مصرفی است و کاربرد تجاری ندارد اما اگر ما خواهان ارزان رسیدن برنج ایرانی بدست مصرف کننده داخلی هستیم باید در گام نخست هزینه های تولید را کاهش دهیم.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت واردات برنج نیازمند توجه ویژه است، تصریح کرد: ما باید تنها بر طبق نیاز داخلی کشور واردات برنج داشته باشیم تا کشاورز بتواند تولیداتش را که با زحمات فروان در چرخه کاشت ، وبرداشت کشاورزی تولید کرده است را با بهای مناسب بفروش برساند .

محمود زاده،افزود: باید نرخ برنج ایرانی از منظر هزینه تولید کاهش یابدتا برنج نیز بدست مصرف کننده با نرخ منطقی برسد تا در این راستا تا علاوه بر مصرف کننده کشاورز نیز متضرر نشود .

وی ادامه داد: برای کاهش نرخ برنج باید برای کشاورز یارانه وتسهیلات بهینه در نظر گرفت تا بطور مثال کشاورز بتواند سم وکود را یارانه ای دریافت کند تا با این اوصاف ما بتوانیم هزینه تولید برنج را برای کشاورز کاهش دهیم.

محمود زاده، افزود: دولت باید تلاش کند کشاورزان برنج را به مراکز خرید برنج تحویل دهندو سپس با یک نرخ منطقی محصول کشا ورز را خریداری کنند و حق بهای تولیدی کشاورزان را به سرعت پرداخت کنند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مقصر گرانی برنج کشاورز و برنج کار نیست، یادآورشد: خرید نهاده های ازاد کشاورزی عاملی برای گرانی برنج ایرانی است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، برنج ایرانی، برنج شمال، تجارت برنج، قیمت برنج