محمودزاده:

دولت پرداخت خسارت کشاورزان را دراولویت قراردهد

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه ۱۰۲ نماینده مجلس در نامه ای از رییس جمهور درخواست کردند که بیمه صندوق کشاورزی، خسارت کشاورزان را پرداخت کند، گفت: دولت باید پرداخت خسارت کشاورزان را ازطریق بیمه کشاورزی دراولویت قرار دهد.

 خانه ملت؛ جلال محمود زاده در بیمه کشاورزی،گفت:اعتبارات هرساله مجلس برای صندوق بیمه کشاورزی درنظرمی گیرد و ازهمین رو دولت باید این اعتبارات را به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص دهد؛اما متاسفانه این مهم عملیاتی نمی شود.

نماینده مردم مهاباد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته یکهزار صدو پنجاه میلیارد تومان اعتبارات دولتیکه برای بودجه سال 94 اختصاص داده شده بود،دولت نزدیک به 17 درصد را به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص داده است،تصریح کرد:دولت امسال نیز از یکهزار سیصدوپنجاه میلیارد تومان که در بودجه سال 95 اعتباراتی درنظرگرفته شده است که حتی ریالی را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به بیمه کشاورزی اختصاص نداده است و این درحالی است که این عوامل موجب شده است که صندوق بیمه کشاورزی نتواند بیمه کشاورزان را پرداخت کند.

وی ادامه داد:هزینه های بیمه ای هرهکتار بطور متوسط 30درصد توسط کشاورز پرداخت می شود و 70 درصد توسط دولت پرداخت می شود و این درحالی است میزان 70 درصدی را دولت باید ازمحل بودجه سالیانه درصندوق بیمه کشاورزی قرار بدهد؛اما متأسفانه سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور این تخصیص اعتبار را انجام نمی دهد و ما هرساله دراین راستا مشکلاتی را داریم.

محمودزاده،افزود: 102نماینده مجلس نیز درنامه ای از رییس جمهور درخواست کردند،در زمینه پرداخت بیمه کشاورزی اقدامات لازم را انجام دهند تا صندوق بیمه کشاورزی علاوه بر پرداخت خسارت های کشاورزی،باغی و دامی سال گذشته،خسارت بهاره کشاورزان را نیز پرداخت کند.

نماینده مردم مهاباد درمجلس با بیان اینکه خسارت بیمه کشاورزی و باغات از سال گذشته و امسال پرداخت نشده است،گفت:نزدیک به 2 هزارمیلیاردتومان خسارت به کشاورزان و باغداران در طی دو سال توسط دولت پرداخت نشده است.

عضوهیت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه باغات سیب دربسیاری مناطق سردسیر دچار خسارت شده است، یادآورشد:دولت باید پرداخت خسارت کشاورزان را از طریق بیمه کشاورزی در اولویت قرار دهد./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، آب کشاورزان، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، استمهال وام کشاورزان، اصلاح نظام تعرفه کشاورزی، اصلاح نظام تعرفه کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی، باغداران، خسارت، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی