اکبری مطرح کرد:

تصرف های غیرقانونی در مسیر تردد عشایر

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه به قیمت نخریدن شیر و دیرکرد پرداختی مشکلات اساسی دامداران است، گفت: دخالت های نیروی انسانی ،مسیر تردد عشایر را بسته است.

  خانه ملت؛ علی اکبری درباره تصرف های غیرمجاز در مسیرعشایر،گفت:تصرف هایی در مسیر عشایر این قشر زحمتکش را با مشکلات تردد روبرو کرده است و متاسفانه در این راستا عمدتا تصرفات نیز غیرقانونی است.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان فارس مرکز ثقل تولیدات دامی و کشاورزی است، ادامه داد: در سال های گذشته یکسری عوامل محیطی تاثیر در وضعیت کشاورزی و دامداری در استان فارس داشته اند؛بطورمثال خشکسالی یک موضوع غیرارادی به شمار می آید و این درحالی است که با دخالت های نیروی انسانی نیز متاسفانه مسیرتردد عشایر در راستای تصرف بسته شده است.

اکبری با بیان اینکه متاسفانه تولیدکنندگان و عشایر نیز نمی توانند؛با این اوصاف از ظرفیت های طبیعی استان فارس استفاده بهینه کنند،ادامه داد:طبق قانون مصوب شورای انقلاب و قوانین مجلس؛مصوبی داریم که یکی از مکان های که واگذاری آن خلاف است، مسیر عبور و مرور عشایر است.

وی ادامه داد:حفر چاه های غیرمجاز از دیگر مشکلاتی است که صنعت کشاورزی را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است که باید در این راستا اقدامات کارآمدی تدارک دیده شود.

نماینده مردم شیراز درمجلس همچنین درباره وضعیت شیر دامداران نیز با بیان اینکه گلایه دامداران نرسیدن بهای شیر در زمان مقرر است،گفت:به قیمت نخریدن شیر و دیرکرد پرداختی به دامداران از عواملی است که دامداران را از منظراقتصادی با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.

اکبری، ادامه داد: کارخانه ها متاسفانه شیر را نه تنها به قیمت خریداری نمی کنند؛ بلکه در زمان پرداخت بهای شیر با بهانه مختلف به تعویق می اندازند.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس،یادآورشد: یکی از دیگرمشکلات صنعت کشاورزی که کشاورزان را مشکل روبرو است، عدم پرداخت خسارت های کشاورزی در زمان مقرر است و این درحالی است که کشاورزان زراعی و باغی که در سال گذشته خسارت دیدند در حالی که تحت پوشش بیمه بودند تا امروز خسارت آن ها پرداخت نشده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ایلات و عشایر، تعاونی عشایری، توسعه روستایی و عشایری، روستاییان و عشایر، صندوق حمایت از عشایر، طرح ارتقای شاخص های توسعه روستایی و عشایری، عشایر، عشایر ایرانی، فراکسیون عشایر، فقدان تامین اجتماعی مناسب و تهدید سبک معیشت عشایر