خادمی:

سالم سازی اقتصاد نیازمند شفاف سازی

عضوکمیسیون انرژی مجلس،با بیان اینکه مفاسد اقتصادی برآمده از عدم شفافیت سیستم مالی و ضعف نظارت مسئولان است،گفت:وجود نقاط پرابهام در سیستم اقتصادی به پنهان ماندن بسیاری از فیش های نجومی و تخلفات مالی منجر شده است.

 خانه ملت؛ هدایت الله خادمی با تاکید برضرورت شفاف سازی سیستم اقتصادی کشور،گفت: فیش های نجومی برآمده از عدم شفافیت سیستم اقتصادی ما و ضعف نظارت مسئولان مربوطه است.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه فیش های نجومی روشده اولین پرداختی غیرمتعارف و آخرین آن نیست، افزود: بسیاری از این نوع فیش ها هنوز رو نشده است.

بسیاری از دریافت کنندگان حقوق های نجومی چند فیشه هستند!

این نماینده مردم در مجلس دهم،با تاکید براینکه بسیاری از دریافت کنندگان حقوق های نجومی فیش های دیگری هم از جاهای دیگر دارند که هنوز رو نشده است، تصریح کرد:ادامه روند فعلی ،عدم بازنگری و شفاف سازی سیستم های اقتصادی کشور هر روز معضل جدیدی می آفریند.

خادمی با بیان اینکه پدید آمدن امثال "بابک زنجانی" از درون اقتصاد غیرشفاف باز هم ممکن است،ادامه داد: با همین سیستم دارای ابهام اقتصادی بسیاری از تخلفات همچون آتش زیر خاکستر هستند.

تخلفات مالی و مفاسد اقتصادی رو شده قطره ای از دریا است

وی با تاکید براینکه تخلفات مالی و مفاسد اقتصادی رو شده قطره ای از دریای بیکران است،گفت: بستن مبادی اصلی که به فساد منجر می شود ضرورتی انکارناپذیر در حوزه برخورد با مفاسد است.

این نماینده مردم در مجلس دهم،با بیان اینکه باید با ایجاد زیرساخت های لازم از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری کرد،افزود:الگوبرداری از کشورهای موفق در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی ضروری است.

خادمی با تاکید براینکه سالم سازی سیستم اقتصادی برای بهبود شرایط لازم است،تصریح کرد: پرده برداری از مفاسد اقتصاد بدون ملاحظه سمت سیاسی برخی افراد؛می تواند به سالم سازی مباحث پولی و مالی کشور کمک کند.

وی ادامه داد: نظارت دستگاه های مسئول بر روند هر نوع فعالیت اقتصادی و همچنین رسانه ای شدن تمامی عملکردها از بروز مفاسد جلوگیری می کند.

عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: بروز مفاسد اقتصادی ازسوی برخی مقامات رسمی اعتماد عمومی را لکه دار می کند./

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، احیای اقتصادی با سرعت بیشتری، اخبار برگزیده، ارزش اقتصاد، شفاف سازی، شفاف سازی بودجه ای