بائوج لاهوتی تاکیدکرد:

صادرات دام و توسعه دامداری های صنعتی وضعیت دامداران را سرو سامان می بخشد

نماینده مردم لنگرود درمجلس با بیان اینکه دولت باید به موضوع شیر،نگاهی از جنس سلامت داشته باشد،گفت:صادرات دام و توسعه دامداری های صنعتی عواملی برای بهبود وضعیت دامداران به شمار می آید.

 خانه ملت؛ مهردادبائوج لاهوتی درباره میزان تولید شیر در کشور،گفت:نرخ شیر باید به گونه ای تعیین شودکه تمام افراد جامعه بتوانند این محصول غنی و بهینه را برای سلامتی تهیه کنند و بدین معنا که همه افراد باید توانایی خرید محصول شیر را داشته باشند.

ضایعات کشاورزی نتیجه فرسودگی کارخانجات

نماینده مردم لنگرود درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با اختصاص یارانه وضعیت شیر را بهبود بخشد،ادامه داد:مصرف شیر مساوی با جلوگیری از بیماری است و به همین علت باید نگاه ویژه به این محصول داشت.

وی همچنین درباره وضعیت ضایعات کشاورزی،تاکیدکرد:دربررسی ضایعات کشاورزی ما به موضوعی همچون کارخانجات فرسوده در دستگاههای کشاورزی برخورد می کنیم و این درحالی است که دولت باید دراین راستا با حمایت ویژه،سرو سامانی به فرسودگی کارخانجات بدهد.

صادرات دام و توسعه دامداری های صنعتی وضعیت دامداران را سرو سامان می بخشد

بائوج لاهوتی با بیان اینکه بنده به عنوان وکلای مردم نسبت به وضعیت وزارت کشاورزی نگران هستم،تصریح کرد:بنده احساس می کنم،اگر وزارت کشاورزی تعطیل هم بشود،اتفاقی برای کشاورزی کشور نمی افتد.

نماینده مردم لنگرود درمجلس،افزود:دولت باید به موضع شیر نگاه ویژه داشته باشد؛زیرا شیر گره خورده با سلامت مردم است.

وی با بیان اینکه صادرات دام و توسعه دامداری های صنعتی می تواند وضعیت دامداران را سرو سامان ببخشد،یادآور شد:با افزایش میزان تولید دام،دامداران را به سمت چرخه صادرات رهنمون کنیم،این امر می تواند اقتصادصنعت دامداری را درکشور ما بهینه کند.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه تولید شیرنیازمند نگاه سلامت محور است،گفت:خرید شیر از دامدار در دستورکار دولت قرار بگیرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، دامدار، دامداران، دامداری، دامداری و کشاورزی، صادرات دام زنده