با نظر نمایندگان؛

وزارت بهداشت و علوم مجاز به افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت،وزارت بهداشت و علوم مجاز به افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان از محل فروش امکانات و اموال کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان ملت درنشست علنی امروز (چهارشنبه 30 تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان،با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر حذف ماده 53 این لایحه مخالفت کردند.

براساس ماده 53 این لایحه به وزارتخانه‌های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم،تحقیقات و فناوری،دانشگاهها و مؤسسات و دستگاههای وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود؛به‌منظور افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان ،وزارتخانه‌ها از محل فروش امکانات و اموال قابل واگذاری پس از واریز وجوه به حساب خزانه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، صندوق های رفاه دانشجویی