کوچکی نژاد:

تمام اقشارجامعه باید بتوانند از برنج باکیفیت ایرانی استفاده کنند

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه مردم بطور مستقیم یارانه برنج را دریافت کنند، گفت:مافیای برنج وضعف مدیریتی در بخش های مختلف کشاورزی، فرصت خودکفا شدن را در موضوع برنج را نصیب کشاورز نمی کند.

 خانه ملت؛ جبارکوچکی نژاد درباره وضعیت تولید برنج درکشور،گفت:با افزایش تولیدات برنج دراستان شمالی می توان به سادگی به خودکفایی رسید و این درحالی است که دراستان مازندران کشت دوم برنج شدت گرفته است و همچنین استان گیلان نیز به سمت کشت دوم در صنعت کشاورزی گام های مناسبی برداشته است.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما با برنامه ریزی مختصر در تولید برنج باتوجه به نیازی که داریم ،می توانیم به سادگی به خودکفایی برسیم،یادآورشد:مردم بطور مستقیم باید یارانه برنج را دریافت کنند.

باید در زمینه افزایش کشت های برنج تلاش های مضاعفی انجام شود/تمام اقشارجامعه باید بتوانند از محصول باکیفیت برنج ایرانی استفاده کنند

وی ادامه داد:برنج ایرانی جزو برنج های خوش طمع و درعین حال با عطر و باکیفیت مناسب به شمار می آید و این درحالی است که کشت دوم برنج نسبت به کشت اول از منظر کیفیت نوع محصول بالاتر است و بنابراین بدیهی است که نرخ برنج نسبت به کشت دوم تقریبا50 درصد افزایش دارد.

کوچکی نژاد،افزود:اگر کشت های دوم برنج درصنعت کشاورزی حمایت شود،می توان وضعیت برنج کار را بهبود ببخشید؛بنابراین باید در زمینه افزایش کشت های برنج تلاش های مضاعفی انجام شود.

وی با بیان اینکه دولت باید یارانه مستقیم به کشاورزان پرداخت کند،یادآورشد:دولت می تواند با ارائه برنج به کارمندان،کمیته امداد ، بهزیستی،کشاورزان، روستاییان،طبقات پایین دست جامعه از منظر اقتصادی فضایی را ایجاد کند که تمام اقشارجامعه بتوانند از محصول باکیفیت برنج ایرانی استفاده بهینه کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،یادآورشد:مصرف برنج ما درکشور با میزان تولید فاصله زیادی ندارد و شاید با توجه میزانی که واردات برنج داشته ایم،حتی نیاز به واردات برنج تا2 تا 3سال آینده نداشته باشیم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنج، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج کاران، برنج‎های وارداتی، تجارت برنج، توزیع برنج، کمیسیون آموزش