بدری تأکیدکرد:

بازپرداخت وام های کشاورزی نیازمند تنفس مناسب

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با بیان اینکه تولیدکنندگان عسل اردبیلی تنها در ۳الی ۴ ماه می توانند محصول را بفروش برسانند،گفت: بازپرداخت وام های کشاورزی با تنفس مناسب دراختیار کشاورز قرار بگیرد.

  خانه ملت؛ صدیف بدری درباره وضعیت تولید عسل درکشور،گفت: تولیدکنندگان عسل دریک سال محصول عسل را با نرخ بهینه بفروش می رسانند؛اما درسالی دیگر نمی توانند محصول عسل را به فروش برسانند و بدیهی است که این نوع بازار فروش برای تولیدکنندگان عسل مشکلاتی ایجاد می کند.

نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولیدکنندگان عسل تنها در 3تا4 ماه می توانند محصول را بفروش برسانند،تصریح کرد:بنابراین تولیدکنندگان در ماه های دیگر سال دراین حوزه انتخابیه نمی توانند عسل را برای فروش به بازار ارائه دهند.

بدری،افزود:ما در زمینه صنعت بسته بندی نیز باید هدفمند حرکت کنیم و این درحالی است که در زمینه بسته بندی نیز مناسب در راستی محصول عسل عمل نکردیم و این درحالی است که می توانیم با توسعه حمل ونقل بهینه عسل این محصول غنی را در تمام فصل ها صادر کنیم.

نماینده مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادرات عسل به کشورهای خواهان عسل در استان اردبیل نیازمند بسته بندی بهینه است،تصریح کرد:تولیدکنندگان عسل متاسفانه در هزینه زندگی وتولید عسل مانده اند و به همین علت باید برای بهبود وضعیت آنها راهکار اساسی اندیشیده شود.

بدری تصریح کرد:بهبود وضعیت تولیدکنندگان در استان اردبیل نیازمند تسهیلات و وام با بهره پایین است؛بنابراین وام های بانک کشاورزی با درصد 15 درصد به بالا نمی تواند برای عسل کار مفید باشد و این درحالی است که باید وام های کشاورزی با تنفس مناسبی برای بازپرداخت،دراختیار کشاورز قراربگیرد.

وی یادآورشد: بازاریابی بین المللی و دیپلماسی کارآمد می تواند محصول عسل را با شرایط بهینه در ریل صادرات به کشوری همچون آذربایجان قراردهد؛ زیرا این کشوردر همسایگی استان ما قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بازار فروش عسل برای تولیدکنندگان عسل اردبیلی مناسب نیست،یادآورشد:بازپرداخت وام هایکشاورزی با تنفس مناسب در اختیار کشاورز قرار بگیرد./

برچسب ها

آب کشاورزی، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، استمهال وام کشاورزان، اصلاح نظام تعرفه کشاورزی، توسعه صادرات، رشد کند صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، عسل، وام، کمیسیون عمران