رنجبرزاده:

برای جامعه پزشکی سقف پرداخت درنظر گرفته شود

عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین سقف پرداختی برای جامعه پزشکی، گفت: وزارت بهداشت و درمان سازوکار تعیین سقف پرداختی ها را تعیین کند.

خانه ملت؛ اکبر رنجبرزاده درخصوص اظهارات رییس مجلس مبنی بر اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات در حوزه پرداخت شکافی میان پزشکان و پرستاران وجود دارد، گفت: به طورحتم پرداختی‌ها به جامعه پزشکی باید مبتنی بر عملکرد باشد، یعنی باید ارزش‌گذاری در خصوص اقدامات پزشکان و پرستاران صورت گرفته و پرداختی بر این اساس انجام شود؛ بنابراین باید نظامی برای پرداخت همراه با عدالت در حوزه سلامت کشور درنظر گرفته شود.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شکاف و تفاوت میان پرداختی‌های جامعه پزشکان با پرستان طبیعی است، افزود: پزشکان در جایگاه فنی و علمی قرار دارند که با پرستاران قابل مقایسه نیست، البته اگر پرستاران براساس تعداد بیماران و پذیرش اقدامات بیشتری انجام می‌دهند باید متناسب با کار بیشتر دریافتی بیشتری نیز داشته باشند، بنابراین این موضوع یعنی افزایش پرداختی ها براساس عملکرد به پرستاران قابل دفاع است.

وی با تاکید بر اینکه در همه دنیا شکاف میان پرداختی جامعه پزشکی با پرستاری وجود دارد، تصریح کرد: در کشور ما نیز این شکاف وجود دارد و نمی‌توان جایگاه پرستاران را با پزشکان مقایسه کرد، اما پرستاران متناسب با عملکرد و بازه زمانی می توانند دریافتی بیشتری داشته باشند؛ هرچند که به طور حتم قیاس عملکرد پرستاران و پزشکان قابل قبول نخواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم بر ضرورت تعیین سقف پرداختی برای جامعه پزشکی تاکید کرد وگفت: این موضوع قابل قبول است و باید مدیریت وزارت بهداشت و درمان سازوکاری را برای این مورد در نظر گیرد، البته برای اجرای این موضوع باید تعداد پزشکان متخصص افزایش پیدا کرده و طرح تمام وقتی پزشکان در بیمارستان‌ها نیز افزایش داشته باشد؛ همچنین باید مراقب رضایتمندی جامعه از پزشکان نیز بود.

رنجبرزاده با تاکید بر اینکه توانمندی های پزشکان با پرستاران قابل مقایسه نیست، افزود: اما به طور قطع جایگاه پرستاران در جامعه قابل دفاع بوده و خدماتی که ارائه می‌دهند ستودنی است، البته دراین زمینه قانون تعرفه گذاری نظام پرستاری از 10 سال پیش تاکنون اجرایی نشده که دلایل مختلفی دارد، به عنوان مثال برای کسب رضایت آحاد جامعه از حوزه سلامت طرح تحول سلامت اجرایی شد که در اجرای این موضوع حوزه سلامت دچار مشکلاتی شده است، حال اگر قانون تعرفه گذاری نظام پرستاری هم اجرایی شود میزان مشکلات افزایش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متناسب با امکانات و منابع اعتباری باید درخواست ها دنبال شود، تصریح کرد: شرایط کشور درحال حاضر به گونه ای نیست که حقوق و دستمزد پرستاران را بتوان حتی به میزان 2 برابر افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر لاریجانی در دیدار با اعضای جامعه پرستاری گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات در حوزه پرداخت شکافی میان پزشکان و پرستاران وجود دارد از این رو باید جامعه پرستاری گزارش های تحلیلی را در این رابطه به مجلس ارائه کند. وی تاکید کرد: برای حوزه نظام پرداختی بخش سلامت سقف گذاشته شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، جامعه پزشکی، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس