مفتح:

افزایش قیمت اوراق مسکن کاهش نرخ تسهیلات را بی اثر کرد

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه افزایش قیمت اوراق مسکن با منطق حمایت نظام بانکی از تولید همخوانی ندارد،گفت: افزایش قیمت اوراق مسکن دست آویزی برای بی اثر کردن کاهش نرخ سود بانکی است.

خانه ملت؛ محمدمهدی مفتح با تاکید براینکه نظام بانکی باید درخدمت تولید باشد،گفت: تولید کشور باید بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند؛زیرا با راه افتادن چرخه تولید دومشکل عمده اقتصادی ازجمله بیکاری و تورم رفع خواهد شد.

نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه رونق چرخه اقتصادی نیاز به تسهیلات دهی ارزان بانک ها دارد،افزود: برای رشد تولید درکشور باید نرخی معقول برای سود بانکی درنظرگرفته شود.

سود بالای تسهیلات انگیزه تولید را از تولیدکننده سلب کرده است

نماینده مردم در مجلس دهم،با اشاره به اینکه بسیاری از بانک ها درگذشته نزدیک بیش از 30 درصد سود تسهیلات دریافت می کردند، تصریح کرد:سود بالای تسهیلات انگیزه سرمایه گذاری و همچنین ورود به عرضه تولید و سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است.

وی با بیان اینکه سودبالای تسهیلات بانکی توان رقابت تولیدات ایرانی با نمونه های مشابه خارجی آن را سلب کرده است،گفت: حضور بانک ها در امورتولیدی و مولد یکی از راهکارهایی است که به کشور در مسیر رشد اقتصادی و پویایی کمک می کند.

افزایش قیمت اوراق مسکن دست آویزی برای بی اثر کردن کاهش نرخ سود بانکی

مفتح با اشاره به افزایش قیمت اوراق مسکن، افزود: افزایش قیمت اوراق مسکن دست آویزی برای بی اثرکردن کاهش نرخ سود بانکی است.

وی با بیان اینکه سودتسهیلات و سود سپرده تابعی از تورم دراقتصاد کشور است،تصریح کرد: اعلام آمار و ارقامی درخصوص کاهش نرخ تورم باید اثرگذار در نرخ سود بانکی باشد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:افزایش قیمت اوراق مسکن در بحبوحه کاهش نرخ سود بانکی یعنی دورزدن قانون برای اعمال ارقام بالا برای سودبانکی که این با هیچ منطقی سازگار نیست.

افزایش قیمت اوراق مسکن در شرایط فعلی نقض تعهد بانک ها به کاهش نرخ سود بانکی است

وی با تاکید براینکه افزایش قیمت اوراق مسکن در شرایط فعلی نقض تعهد بانک ها به کاهش نرخ سود بانکی است،تصریح کرد: با افزایش قیمت اوراق مسکن بازهم توان مالی افراد برای ساخت خانه یا خرید آن کاهش می یابد.

سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:انتظار ما از نظام بانکی این است که درحمایت از تولید و افزایش توان مالی مردم حرکت کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اوراق تسهیلات مسکن، اوراق وام مسکن، تسهیلات مسکن، تسهیلات وام مسکن، قیمت مسکن، نرخ سود، وام مسکن